Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023» ÃŽnlocuirea disciplinei Religie cu disciplina Etică, încalcă legislaÅ£ia în vigoare ÅŸi ignoră situaÅ£ii similare din alte ţări ale Uniunii Europene

1. PrezenÅ£a disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar românesc este în conformitate cu: prevederile art. 32, alin. (7) din ConstituÅ£ia României (Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinÅ£elor specifice fiecărui cult. În ÅŸcolile de stat, învăţământul religios este organizat ÅŸi garantat prin lege); prevederile art. 32, alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă ÅŸi regimul general al cultelor (În învăţământul de stat ÅŸi particular, predarea Religiei este asigurată prin lege cultelor recunoscute); prevederile art. 18, alin. (1) din Legea educaÅ£iei naÅ£ionale nr. 1/2011 (Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal ÅŸi profesional includ Religia ca disciplină ÅŸcolară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparÅ£inând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituÅ£ional de a participa la ora de Religie, conform confesiunii proprii).

2. Sistemul naÅ£ional de învăţământ nu prevede posibilitatea existenÅ£ei disciplinelor cu statut facultativ. Religia este disciplină ÅŸcolară, parte a trunchiului comun. Potrivit legislaÅ£iei în vigoare, este obligatorie prezenÅ£a Religieiprintre celelalte discipline din schema orară, dar nu este obligatorie participarea elevilor la ora de Religie. Un exemplu similar la o altă disciplină din trunchiul comun: pentru neparticiparea elevului la orele de educaÅ£ie fizică este necesară scutirea medicală.

3. În contextul legislativ european, în mai multe ţări ale Uniunii Europene este asumată o perspectivă similară cu cea precizată în legislaÅ£ia românească (disciplină obligatorie, predată confesional, cu posibilitatea de a nu participa, la solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinÅ£ilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor): Austria, Cipru, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Malta.

4. Disciplina Religie propune, nu impune valori spirituale ÅŸi morale ce stau la baza culturii europene ÅŸi naÅ£ionale, valori la care elevii trebuie să aibă acces în mod liber ÅŸi care au un rol formativ deosebit, demonstrat ÅŸi de studiile sociologice în domeniu. Valorile acestea sunt diferite de cele propuse în cadrul orelor de Etică ÅŸi cultură civică.

5. În prezent, disciplina EducaÅ£ie civică/Cultură civică face parte din planurile-cadru ale învăţământului primar/gimnazial, din aria curriculară „Om ÅŸi societate”.

 6. Evaluarea face parte din specificul oricărei materii ÅŸcolare ÅŸi este, aÅŸadar, necesară ÅŸi la ora de Religie. Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluÅ£ii de evaluare alternative la notă poate constitui o depreciere a statutului acesteia ca disciplină ÅŸcolară. Nota funcÅ£ionează ca un stimulent al învăţării atât în sens pozitiv („învăţ ca să iau o notă mare”), cât ÅŸi negativ („dacă nu mi se pun note, de ce să mai învăţ?”). Corelat cu acest rol de motivare, nota este apreciată de elevi ÅŸi profesori ca un barometru al efortului elevilor. Efortul depus de elevi în acumularea de cunoÅŸtinÅ£e ÅŸi în formarea de atitudini ÅŸi conduite moral-religioase se cere răsplătit ÅŸi valorizat.

 

 

Precizăm că decizia CurÅ£ii ConstituÅ£ionale a României, din ziua de 12 noiembrie 2014, prin care s-a admis excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a dispoziÅ£iilor art. 9, alin. (2), teza întâi din Legea învăţământului nr. 84/1995 ÅŸi ale art. 18, alin. (2), teza întâi din Legea educaÅ£iei naÅ£ionale nr. 1/2011, nu are nicio legătură cu propunerea domnului deputat Remus Cernea (aÅŸa cum în mod tendenÅ£ios au sugerat unele instituÅ£ii media) ÅŸi nu afectează prevederile legale pentru respingerea iniÅ£iativei legislative menÅ£ionate.

Preluat de pe site http://www.epr.ro/inlocuirea-disciplinei-religie-cu-disciplina-etica-incalca-legislatia-vigoare-si-ignora-situatii


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.