Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023» Academia Română își manifestă SUSÈšINEREA pentru tot ceea ce întreprinde Patriarhul Daniel

Academia Română îÈ™i manifestă SUSÈšINEREA pentru tot ceea ce întreprinde Patriarhul Daniel, "o voce ascultată È™i respectată în mediul academic"

Academia Română, una dintre cele mai prestigioase instituÈ›ii româneÈ™ti, îÈ™i exprimă susÈ›inerea față de tot ceea ce întreprinde Patriarhul Daniel, asigurându-l de întreg sprijinul său.
 
"ÎnfiinÈ›ată acum aproape 150 de ani, Academia Română a reunit È™i reuneÈ™te cele mai de seamă personalități ale vieÈ›ii È™tiinÈ›ifice È™i culturale ale țării. Între aceÈ™tia s-au regăsit È™i iluÈ™tri reprezentanÈ›i ai Bisericii, slujitori ai Altarului È™i cărturari de înaltă È›inută. În rândurile membrilor Academiei Române s-au aflat, ca membri de onoare, È™i patriarhii Miron Cristea, Nicodim Munteanu È™i Teoctist ArăpaÈ™u", potrivit unui comunicat al Academiei Române, semnat de preÈ™edintele instituÈ›ii È™i de biroul Prezidiului. 
 
Comunicatul aminteÈ™te că, pe linia acestei tradiÈ›ii, în 2007, Academia Română l-a ales printre membrii ei de onoare pe Patriarhul Daniel. La baza acestei decizii a stat atât activitatea sa cărturărească È™i didactică, cât È™i cea misionar-pastorală È™i filantropică desfășurată constant de-a lungul anilor.
 
"Cărturar de certă valoare, autor a numeroase lucrări È™tiinÈ›ifice, Patriarhul Daniel s-a dovedit a fi o voce ascultată È™i respectată în mediul academic, proiectele comune realizate din iniÈ›iativa È™i sub îndrumarea sa permanentă stând mărturie în acest sens. Este suficient să amintim sărbătorirea, devenită deja tradiÈ›ie, a Zilei Unirii de la 24 ianuarie 1859, printr-o sesiune comună a Patriarhiei Române cu Academia Română în chiar locul unde marele act al dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza a avut loc iniÈ›ierea monumentalei lucrări Istoria monahismului în România, realizată, în strânsă cooperare cu cei mai de seamă specialiÈ™ti din Academia Română È™i institutele teologice din întreaga È›ară.
 
În paralel, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel acordă o atenÈ›ie deosebită misiunii filantropice a Bisericii. Prin iniÈ›ierea de numeroase aÈ™ezăminte de asistență socială pentru bătrânii singuri, pentru oamenii sărmani, pentru cei bolnavi È™i pentru copiii nevoiaÈ™i, Preafericitul Părinte Patriarh a imprimat în parohiile de la oraÈ™e È™i de la sate adevăratul spirit creÈ™tinesc de întrajutorare, îndemnând pe preoÈ›i, pe călugări, dar È™i pe enoriaÈ™i să ajute pe cei aflaÈ›i în nevoi È™i în suferinÈ›e. Academia Română îÈ™i exprimă susÈ›inerea față de aceste acÈ›iuni care asigură continuitatea de aproape 2000 de ani a creÈ™tinismului din È›ara noastră.
  
În aceste zile în care întreaga È›ară îÈ™i îndreaptă rugăciunea spre cei atât de greu încercaÈ›i, Biserica Ortodoxă Română, în frunte cu Întâistătătorul ei, îÈ™i continuă misiunea lor creÈ™tinească de a fi aproape de semenii aflaÈ›i în nevoi. Suntem siguri că acÈ›iunile de mângâiere a celor încercaÈ›i la Clubul "Colectiv" È™i de filantropie, de ajutorare materială ale Preafericitului Părinte Patriarh se vor manifesta, ca întotdeauna, pentru răniÈ›ii È™i victimele acestei drame naÈ›ionale. Academia Română îÈ™i exprimă susÈ›inerea față de tot ceea ce întreprinde Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, membru de onoare al supremei instituÈ›ii academice, asigurându-l de întreg sprijinul său.", se spune în comunicatul Academiei Române.

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.