Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023» Doliu în Arhiepiscopia Romanului È™i Bacăului

Cu întristare în suflet ÅŸi nădejde în Învierea cea de obÈ™te, PreasfinÈ›itul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului È™i Bacăului, alături de  întregul personal administrativ al Centrului eparhial de la Roman, aduce la cunoÅŸtinţă că, în ziua de 4 noiembrie a.c. la ora 12.00, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare, inima ÎnaltpreasfinÅ£itului EFTIMIE, Arhiepiscopul Romanului ÅŸi Bacăului a încetat să mai bată pentru această lume, înaltul ierarh încredinÈ›ându-È™i sufletul în mâinile Preasfintei Treimi.

 

Cunoscut tuturor ca fiind ierarhul „cel bun”, cu suflet mare, cu dragoste ÅŸi râvnă pentru Biserica lui Hristos, pe care a slujit-o peste 80 de ani, ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa lasă în cugetul tuturor celor care l-au cunoscut, amintiri frumoase, compasiune È™i multă dragoste.

 

Trupul neînsufleÈ›it al ierarhului va fi depus în Catedrala Arhiepiscopală în jurul orei 16.00,  pentru ca toÈ›i preoÈ›ii, monahii È™i credincioÈ™ii care l-au cunoscut să poată  veni pentru a-i aduce un ultim È™i pios omagiu. Slujba de înmormântare, ce va fi precedată de Sfânta Liturghie, va avea loc în Catedrala ”Sf.Cuv. Parascheva” în ziua de joi, 6 noiembrie, ora 11.00.  

 

Dumnezeu să-l odihnească în pace ÅŸi să-l rânduiască în ceata drepÅ£ilor! VeÈ™nică să-i fie pomenirea din neam în neam!

 

Până la alegerea noului chiriarh, potrivit rânduielilor bisericeÅŸti, ÎnaltpreasfinÅ£itul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei ÅŸi Bucovinei, va exercita, ca locÅ£iitor, slujirea de Arhiepiscop al Romanului ÅŸi Bacăului ÅŸi va fi pomenit ca atare la slujbe.

 

 

 

Biografia ÎnaltpreasfinÈ›itului Eftimie

 

ÎnaltpreasfinÈ›itul Arhiepiscop Eftimie s-a născut la data de 9 noiembrie 1914, în satul Schitul, Comuna Hangu (astăzi comuna Ceahlău), judeÅ£ul NeamÅ£ din părinÅ£ii Dimitrie ÅŸi Elena Luca. A crescut pe aceste locuri pline de farmec, de poezie, de istorie ÅŸi de evlavie românească, fiind educat în crezul dragostei faţă de muncă, precum ÅŸi în respectul faţă de comorile pe care istoria le-a plantat pe aceste locuri strămoÅŸeÅŸti ÅŸi binecuvântate. În perioada 1921 – 1928 a urmat È™coala primară în satul natal. După absolvire, a urmat cursurile Åžcolii de cântăreÅ£i din IaÅŸi. La vârsta de 20 ani a fost închinoviat la Mănăstirea Slatina, JudeÅ£ul Suceava ÅŸi, ca frate de mănăstire, s-a înscris la Seminarul Teologic Monahal din Mănăstirea Cernica, pe care l-a absolvit în anul 1941. În anul 1945 se înscrie la Facultatea de Teologie de la Suceava, cursuri universitare pe care avea să le finalizeze la Institutul Teologic din BucureÅŸti în anul 1949, unde va obÅ£ine titlul de licenÅ£iat în teologie cu calificativul „magna cum laudae”.


Între timp a fost tuns în monahism la Mănăstirea Ciolanu, judeÅ£ul Buzău, hirotonit ierodiacon în 1941 ÅŸi ieromonah în 1947.

 

La 1 aprilie 1949 i s-a încredinÅ£at stăreÅ£ia Mănăstirii BistriÅ£a-NeamÅ£ pe care avea să o conducă cu iscusită măiestrie până în 1966, iar între anii 1951 ÅŸi 1960, concomitent cu conducerea Mănăstirii BistriÅ£a a funcÅ£ionat ca exarh al mănăstirilor din Eparhia Romanului ÅŸi HuÅŸilor, ÅŸi în această calitate s-a ocupat de reorganizarea vieÅ£ii monahale, atât pe linie gospodărească, cât ÅŸi de trăire spirituală.

 

În 1966 este înălÅ£at la rangul de Arhimandrit ÅŸi numit StareÅ£ la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava unde iniÅ£iază lucrări de restaurare la catedrala „Sf. Gheorghe”, la stăreÅ£ia ÅŸi chiliile din incinta mănăstirii.

 

Buna gospodărire a celor două mănăstiri pe care le-a condus timp de peste 22 de ani, grija pentru desfăşurarea activităţilor călugăreÅŸti potrivit aÅŸezămintelor mănăstireÅŸti, precum ÅŸi experienÅ£a ÅŸi meritele adunate de-a lungul anilor în diferite însărcinări, au făcut ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să-i acorde demnitatea de Arhiereu – Vicar al Eparhiei Romanului ÅŸi HuÅŸilor, fiind hirotonit în ziua de 30 ianuarie 1972.

 

A secondat la conducerea Eparhiei pe PreasfinÅ£itul Episcop Partenie Ciopron timp de ÅŸapte ani ÅŸi dând dovadă de adevărată vieÅ£uire în Hristos ÅŸi vrednicie pilduitoare a fost ales ÅŸi instalat ca Episcop titular al Eparhiei Romanului ÅŸi HuÅŸilor la 23 aprilie 1978.

 

Activitatea ÎnaltpreasfinÈ›iei Sale însumează rezultate deosebite ÅŸi binecuvântate, ca un crez împlinit prin cuvânt ÅŸi faptă. Sunt ani deosebiÅ£i, ani de muncă, iar roadele acestor nevoinÅ£e se văd în mulÅ£imea de mănăstiri ÅŸi schituri noi, biserici parohiale ÅŸi filiale înălÅ£ate din temelie sau renovate; restaurarea în întregime a Catedralei Arhiepiscopale ÅŸi a picturii murale realizată în sec. al XVI-lea ÅŸi al XVII-lea, acoperiÅŸul fiind reconstruit în stilul moldovenesc ÅŸtefanian; restaurarea clădirilor din incinta Centrului eparhial  ÅŸi a clopotniÅ£ei, restaurarea casei „Veniamin Costachi”, consolidarea fabricii de lumânări, amenajarea unui paraclis cu hramul „Sf. Cuv. Antipa de la CalapodeÅŸti”. Redeschiderea Seminarului Teologic „Sf. Gheorghe”, amenajarea pentru bunurile bibliofile ÅŸi obiectele de artă veche bisericească colectate de la parohii, a complexelor muzeistice de la Centrul Eparhial ÅŸi Mănăstirea Bogdana. Toate acestea arată energia investită de ÎnaltpreasfinÈ›ia Sa în lucrarea de gospodar desăvârÅŸit. Cuvintele de învăţătură adresate clerului ÅŸi credincioÅŸilor cu ocazia vizitelor pastorale, la hirotonii, la conferinÅ£e preoÅ£eÅŸti, pastoralele ÅŸi numărul impresionant de articole publicate în revistele central bisericeÅŸti ÅŸi mitropolitane, în diferite publicaÈ›ii ÅŸi reeditarea revistei de teologie, cultură ÅŸi spiritualitate a Eparhiei, intitulată „Cronica Romanului”, sunt parte din strădaniile ÎnaltpreasfinÈ›iei Sale la viaÅ£a culturală a Eparhiei.

 

ÎnaltpreasfinÈ›itul Eftimie a fost iubit ca un desăvârÅŸit părinte duhovnicesc, îmbinând bunătatea ÅŸi omenia cu evlavia ÅŸi trăirea evanghelică, smerenia cu facerea de bine fiind numit cu atributul de „Eftimie cel Bun”.

 

Prin hotărâre sinodală, începând cu data de 13 septembrie 2009, eparhia a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie, PreasfinÅ£itul Părinte Eftimie devenind Arhiepiscop al Romanului È™i Bacăului. ÎnaltpreasfinÅ£itul Eftimie a fost unul dintre cei mai longevivi ierarhi, trecerea sa la cele veÅŸnice având loc cu doar cinci zile înainte de împlinirea vârstei de 100 de ani.


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.