Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023» Imn Maicii Domnului

ÎnaltpreasfinÈ›itul Ioachim

 

Când Dumnezeu Creatorul a voit faptul kenotic,

A pornit palingeneza printr-un măreț act teologic.

A fost aleasă Fecioara din viță împărătească,

Să nască pe Fiul-veșnic după firea omenească.

De cum Miriam fecioara a devenit Mamă sfântă,

Toată făptura văzută È™i cea nevăzută-I cântă.

Cântă îngerii din ceruri, în armonii negrăite,

Cetele de sfinÈ›i îi cântă multe imnuri ticluite.

Oamenii, văzând minunea, înalță sfântă cântare,

Lăudând pe Maica noastră, de Dumnezeu Născătoare.

Maica Domnului ascultă, stând în slavă majestos,

Apoi duce cântul nostru ca ofrandă lui Hristos.

 

Întru impulsul credinÈ›ei È™i al smeritei cugetări

Îndrăznesc È™i eu, Fecioarei, să-i ofer niÈ™te cântări.

 

Așadar, slăvită Maică, de Dumnezeu Născătoare,

PrimeÈ™te cu bucurie È™i smerita mea cântare.

ÎnmulÈ›eÈ™te-mi, Maică, râvna È™i iubirea de-aÈ›i cânta

Imn de preaslăvire sfântă, din suflet zicând aÈ™a:

 

O, Preasfântă Născătoare, Fecioară, profund mister,

Care la plinirea vremii ai fost scară către cer,

Coborâtu-S-a din Ceruri, la noi, cei de pe pământ,

Fiul Cel născut din tine, prin harul Duhului Sfânt.

Ai devenit cea mai cinstită între cetele cereÈ™ti,

Mai înaltă È™i mai sfântă întru cele pământeÈ™ti.

Toată oastea cea cerească îÈ›i aduce prea cinstire,

Că tu ai adus în lume Logosul spre mântuire.

Când a fost Bunavestire, Dumnezeu a revărsat

În sufletul tău lumina harului cel necreat.

Prin Fiul născut din Tată mai-nainte de toți vecii

S-a aprins lumina-n lume de s-au minunat proorocii,

S-a uimit toată făptura, iar ritorii, bunăoară,

S-au mirat cum devii Mamă È™i rămâi totuÈ™i fecioară.

De aceea Fiul veÈ™nic, născut din sângiurile tale,

Te-a făcut după dreptate Icoana măririi Sale.

Astfel te cinstesc proorocii, apostolii, mucenicii,

Te laudă pruncii-n leagăn, toți copiii și bunicii.

Ierarhi, preoți cucernici și călugări cuvioși,

Pustnici, monahii, fecioare, voievozi evlavioși,

Toți te preamăresc, Fecioară, ca cel mai scump giuvaer,

Că le eÈ™ti icoană sfântă È™i pe pământ, dar È™i-n cer.

Tu ești lauda de cinste a apostolilor sfinți,

Tu ești șipotul prin care curge har către Părinți,

Tu ești povățuitoare, bucurie negrăită

Tuturor care în lume duc viață neprihănită.

Călugărilor dai tărie, smerenie și răbdare,

Pustnicilor, bărbăție, tihnă, liniÈ™te-nfrânare.

Maicilor afierosite pentru viața monahală

Ajută-le să trăiască întru bună-rânduială,

Din izvorul milei tale dă-le dar din darul tău,

Să petreacă-n armonie și-n frică de Dumnezeu.

Ascultarea, curăția și smerita cugetare,

Să le fie ca podoabă în smerita lor lucrare.

 

Pe fiii Ortodoxiei răspândiÈ›i pe tot pământul

Ajută-i ca să vestească pe Iisus Hristos - Cuvântul.

Oricine vine la tine, cu credință și smerit,

Nu se-ntoarce niciodată făr’ să fie miluit.

Tu, Măicuță preacurată, ești mamă ocrotitoare,

Că pe toți copiii lumii tu-i cunoști pe fiecare.

Veselie pentru mame, hrănitoare pentru prunci,

Tinerilor călăuză după sfintele porunci,

Pentru bolnavi vindecare, celor goi îmbrăcăminte,

Grabnică ajutătoare celor ce cad în ispite,

Liman bun și adăpostul pentru toți cei osteniți

Tu dai liniște și pace celor ce sunt oropsiți.

EÈ™ti icoană nepătată în Biserica măririi,

Biruință în războaie È™i nădejdea mântuirii.

  •  

O, preamilostivă Doamnă È™i Crăiasă peste îngeri,

Care asculÈ›i cu răbdare ruga È™i-ale noastre plângeri,

Știm că ai adus în lume pe Dumnezeu nevăzut,

Prin Fiul născut din tine, pe Tatăl noi L-am văzut.

Fecioară, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare,

Tu eÈ™ti minte îngerească È™i rază ruptă din soare,

Mireasă neprihănită È™i sălaÈ™ împărătesc,

ÎÈ›i cântăm cu veselie imn ales, duhovnicesc:

Tu eÈ™ti chivotul în care se păstrează apa vie,

Bând dintr-însa cu credință sufletele reînvie.

Ai fost, la plinirea vremii, palat al Duhului Sfânt,

Unde Tatăl Cel din ceruri a spus ultimul Cuvânt.

De la momentul rusalic tu ai devenit grădină,

Unde îngerii din ceruri culeg crinii de lumină.

Ești și cuibul dintru care vulturul dumnezeiesc

A zburat spre înălÈ›ime cu tot neamul omenesc;

Maică Sfântă Preacurată, eÈ™ti taina cea negrăită,

Adâncimea nepătrunsă, minunea cea neÈ™tiută;

Porumbița cea preabună, fără pată sau cusur,

Ciocârlia ce se-nalță spre a cerului azur.

Biserică nefăcută de o mână omenească,

VeÈ™mânt È›esut din porfiră de o mână îngerească;

Picătura de agheasmă din izvor taumaturg,

Să cadă în răni, deschise din zori până în amurg.

Din țara făgăduinței ai adus struguri cerești,

Vinul lor s-a pus în cupe prin cetele îngereÈ™ti.

Tu ne-ai astâmpărat setea din potirul plin cu har

Și ne-ai hrănit din pâinea vieÈ›ii frământată pe altar.

O, Marie, Maică Sfântă, Fecioară prealăudată,

Ai adus Lumina-n lume prin viața ta cea curată.

Când toată creÈ™tinătatea îÈ›i serbează adormirea,

Cu ochi milostiv privește peste toată omenirea.

Roagă-te cu stăruință Fiului tău preaiubit,

Ca să ierte de păcate pe cei ce s-au spovedit.

Păzește obștea acesta care cheamă al tău nume,

Acoperă și păzește pe toți creștinii din lume.

Ferește-ne de cutremur, de necaz și de război,

Risipește toata ura, dușmănia dintre noi.

Ocrotește ca o mamă neamul, credința și glia,

Că grădina ta, Măicuță, este toată ROMÂNIA.

Lacrima-È›i din rugăciune, o preschimbă întru ploaie,

Să curgă din munÈ›i în vale doar agheasmă pe pâraie.

Tot pământul României nu îl pierde din priviri,

Tu doar È™tii că glia țări-i înÈ›esată de martiri.

Mai ales, o, Maică Sfântă, te rugăm să iei aminte

De Biserica măririi, cu locașurile-i sfinte.

Ea a fost răscumpărată prin moartea Fiului Tău,

De aceea, Preacurată, tu păzește-o de rău.

CredincioÈ™ii îi îmbrăcă în cămașă luminată,

Candela tu le-o aprinde din lumină necreată.

Ajută și miluiește, ca pe cel mai scump Ierarh,

Pe Preafericitul nostru, Părintele Patriarh,

Pe mitropoliții țării, preasfințiții arhierei,

Cler È™i credincioÈ™i ce poartă chipul lui Hristos în ei.

MântuieÈ™te, Preacurată, pe cei care-n tot pământul

Cu smerenie măsoară Universul cu genunchiul.

Tu, Măicuță atotsfântă, nu uita să pomeneÈ™ti

Pe părinți și frați ai noștri mutați la cele cerești.

Fă să stea fără ruÈ™ine înaintea lui Hristos

Toți cei morți, străbuni ai noștri, care au trăit frumos.

Să se odihnească-n pace contemplând pe Fiul tău,

AÈ™teptând doar parusia È™i iubind pe Dumnezeu.

 

AÈ™adar, Sfântă Fecioară, eu te rog ca să primeÈ™ti

Acest imn de preamărire după forme omenești.

Azi se cântă în Biserici la aleasa-È›i prăznuire

Multe imnuri preafrumoase, slăvind sfânta-È›i adormire.

Astăzi, Fiul Tău preadulce, învăluit de mister,

Èši-a luat trupul în braÈ›e È™i-n cântări l-a dus în cer.

Tot aÈ™a È™i tu mă poartă în a tale braÈ›e sfinte,

Că viaÈ›a pământească-i un complex de labirinte.

Și nici la sfârÈ™itul vieÈ›ii, vai, nu mă lăsa stingher,

Lasă-mi trupul în țărână, dar du-mi sufletul la cer.


Sursa: www.epr.ro

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.