Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023» La mulÅ£i ani, ROMÂNIA, Å£ară de sfinÈ›i È™i de eroi!

Å¢ie, Å£ară de sfinÈ›i È™i de eroi, Dumnezeu să-È›i dea astăzi, de ziua ta, discernământul de a identifica adevărata valoare din panoplia de valori false È™i străine spiritului tău, de a da un sens etern propriei existenÈ›e È™i de a constitui, în acest spaÈ›iu mioritic, lumină privirilor însetate de esenÈ›ial.

Rog pe Bunul Dumnezeu, în această zi de 1 Decembrie, să binecuvinteze ÅŸi să ajute poporul român în realizarea tuturor aspiraÅ£iilor nobile de pace, prosperitate ÅŸi bună înÅ£elegere.

La mulÅ£i ani ROMÂNIA!

† Ioachim,

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

Iubiți fii și fiice duhovnicești,

          Ieri, 30 noiembrie, am sărbătorit pe Sfântul Andrei, Apostolul care a semănat cuvântul Evangheliei lui Hristos pe pământul patriei noastre. SciÅ£ia mică de atunci, Dobrogea de astăzi, devenea, simbolic, Betleemul românesc, unde s-a născut creÅŸtinismul poporului nostru.

         ProvidenÅ£a a rânduit ca a doua zi după pomenirea Sfântului Andrei, astăzi 1 decembrie, să sărbătorim Ziua NaÅ£ională a tuturor românilor, care aminteÅŸte de unirea celor trei provincii româneÅŸti într-un singur stat unitar independent. Este firesc ca sărbătoarea de ieri a Bisericii să se îngemăneze cu cea de astăzi, a Statului, căci aceste două instituÈ›ii, Biserica ÅŸi Statul, sau credinÅ£a ÅŸi neamul, s-au identificat, s-au contopit, în decursul istoriei noastre bimilenare într-o unitate de nezdruncinat.

         Dacă în această zi plină de lumină ne aducem aminte, cu veneraÅ£ie ÅŸi recunoÅŸtinţă, de făuritorii României din 1918, nu trebuie să uităm că Biserica, prin smeriÅ£ii ei slujitori de altădată, ÅŸi-a adus contribuÅ£ia ei sinceră ÅŸi totală la pregătirea, ÅŸi apoi la realizarea unirii statale. Dacă, din cauza vitregiei timpurilor, atâtea veacuri n-a existat o unitate politică a românilor de pretutindeni, aÅŸezaÅ£i de Dumnezeu în spaÅ£iul mioritic, pe ambii versanÈ›i ai CarpaÅ£ilor, în schimb am avut o unitate de cultură ÅŸi credință care s-a menÅ£inut prin Biserică. Ne gândim la ierarhii, preoÅ£ii, călugării, la zugravii de icoane ÅŸi biserici, copiÅŸtii de manuscrise ori meÅŸterii tipografi, dar ÅŸi la miile de credincioÅŸi pentru care CarpaÅ£ii nu era un hotar, o limită, ci mai curând o poartă prin care treceau dintr-o parte în alta, ducând cu ei acelaÅŸi grai, aceeaÅŸi credinţă ÅŸi acelaÅŸi simțământ românesc.

         De aceea pentru noi, românii, ziua de astăzi nu trebuie să rămână doar o zi comemorativă, de pomenire a corifeilor ce au înfăptuit marea unire într-un singur stat, ci trebuie să fie ÅŸi o zi de angajament solemn în faÅ£a lui Dumnezeu ÅŸi a conÅŸtiinÅ£ei strămoÅŸilor noÅŸtri de a lupta în continuare pentru apărarea identităţii spirituale ÅŸi naÅ£ionale a poporului nostru. Iată că astăzi Biserica ÅŸi Å£ara se confruntă cu alte mutaÅ£ii, faţă de care ne trebuie mult discernământ, vigilenţă ÅŸi trezvie pentru a le gestiona. Dar, având pilda înaintaÅŸilor, credem că nu vom eÅŸua nici acum.

         În calitatea noastră de întâistătător al uneia dintre cele mai vechi eparhii ale României, am datoria sacră să vă reamintesc, mai ales vouă, tinerilor care sunteÈ›i prezentul È™i viitorul naÈ›iuni noastre bimilenare, să fiÈ›i mândri de È›ara È™i poporul din care faceÈ›i parte.

        România ultimelor săptămâni a trecut prin schimbări majore ce ne descoperă o realitate pe care unii dintre noi au ignorat-o, iar alÈ›ii au uitat-o. Solidaritatea sutelor de mii de tineri cu cei aflaÈ›i în suferință È™i entuziasmul născut din speranÈ›a regăsirii umanității din om ne-au determinat să ne reafirmăm credinÈ›a în idealurile acestui neam atât de greu încercat în istorie. PrezenÈ›a lor m-a făcut să mă gândesc la naÈ™terea unei Românii mai bune, creÈ™tine È™i tolerante deodată. Anul acesta, la împlinirea a 26 de ani de miÈ™cările social-politice din decembrie `89, pentru prima dată, tinerii acestei țări È™i-au exprimat cu autoritate dorinÈ›a de a trăi într-o Românie demnă de jertfa înaintaÈ™ilor, într-o Românie care să redevină Grădina Maicii Domnului È™i, de ce nu, un Betleem al renaÈ™terii creÈ™tinătății noastre apostolice. La temelia acestei măreÈ›e catedrale a unei Românii mai bune È™i mai drepte stă jertfa trupurilor mistuite ale celor ce prea devreme È™i-au frânt zborul tinereÈ›ii. Nădăjduim ca această jertfă, născută de neliniÈ™ti È™i neîmpliniri, să fie mistuită de focul iubirii lui Dumnezeu, care sperăm să-È™i reverse preaplinul bunătății Sale peste neamul acesta È™i să renască în inima acestei țări binecuvântate.

        Nădejdea aceasta ne poate fi deci urarea noastră, pe care s-o adresăm în această sfântă zi patriei noastre România.

       Å¢ie, Å£ară de sfinÈ›i È™i de eroi, Dumnezeu să-È›i dea astăzi, de ziua ta, discernământul de a identifica adevărata valoare din panoplia de valori false È™i străine spiritului tău, de a da un sens etern propriei existenÈ›e È™i de a constitui, în acest spaÈ›iu mioritic, lumină privirilor însetate de esenÈ›ial.

       Rog pe Bunul Dumnezeu, în această zi de 1 Decembrie, să binecuvinteze ÅŸi să ajute poporul român în realizarea tuturor aspiraÅ£iilor nobile de pace, prosperitate ÅŸi bună înÅ£elegere.

       La mulÅ£i ani ROMÂNIA!

*Mesajul IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului È™i Bacăului la Ziua NaÅ£ională a României, Roman, 1 decembrie 2015


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.