Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023» Plenitudinea lui 12

 

Plenitudinea lui 12

Un rabin plin de credință a venit la Iisus

Și căzându-i la picioare această rugă a spus:

„Doamne, singura mea fiică e bolnavă È™i pe moarte.

Vino la mine în casă, cât mai grabnic, de se poate.

 

Are doișpe ani copila și se chinuie cumplit,

Dacă moare, sărăcuÈ›a, neamul meu s-a pristăvit.”

Auzind aceste vorbe Iisus se învoieÈ™te.

Plecă înspre sinagogă, dar mulÈ›imea-l îmbulzeÈ™te.

 

În acest tumult de oameni o femeie suferindă

Profită de îmbulzeală ca de Iisus să se-atingă.

Doisprezece ani, sărmana, curățirea sa firească,

Oricât a-ncercat femeia, n-a reuÈ™it s-o oprească.

 

A stat mai mult pe la doctori și mulți bani a cheltuit,

În zadar i-a fost risipa că nimic n-a dobântit.

Venind uÈ™or pe la spate, femeia, cu gând curat,

S-a atins de poala hainei și-ndată s-a vindecat.

 

Grabnic Hristos se oprește și mulțimea interogă

„Cine a venit prin spate È™i mi-a pus mâna pe togă?”

„Doamne, de ce zici aceasta? zise Petru, deosebi.

MulÈ›imea te îmbulzeÈ™te, este de prisos să-ntrebi

 

Cine s-a atins de mine. Lumea asta buclucașă

E în stare să-È›i deÈ™ire È™i unica ta cămașă.”

„Nu despre-mbulzeală-i vorba, reluă iară Iisus,

Ci de cineva anume, ce prin spate m-a atins.

 

Am simțit cum deodată, din tenebrele divine,

O putere necreată s-a scurs afară din mine.”

Femeia tămăduită, auzind acest cuvânt,

S-a înspăimântat amarnic È™i a venit tremurând;

 

A căzut înlăcrimată înaintea lui Iisus,

Povestind cu amănuntul cugetul ei cel ascuns.

Cum a venit cu credință și smerită cugetare

Să se atingă de Doctor pentru-a primi vindecare.

 

Iisus nu terminase cuvântarea-I ontologă,

Când ajung în adunare crainici de la sinagogă.

Mai marele sinagogii la Iisus îi trimise,

Ca Iisus să nu mai vină, că fetiÈ›a sa murise.

 

În ciuda acestor vorbe, Iisus totuÈ™i se duce.

La casa lui Iair ajunge È™i acestuia îi zice:

„Nu te teme, ai credință, că fetiÈ›a n-a murit!

S-odihneÈ™te, sărăcuÈ›a, că de-abia a aÈ›ipit.”

 

ToÈ›i care erau acolo plângeau È™i se tânguiau,

Unii pregăteau mormântul, alÈ›ii din Tora citeau.

Iisus, intrând la moartă, îi scoate pe toÈ›i din acasă,

Doar pe trei dintre apostoli și părinții fete-i lasă.

 

Luând copila de mână, cu putere a strigat:

„Hai…! deÈ™teaptă-te, iubito!” Și fetiÈ›a a-nviat.

Ca o sprintenă gazelă în braÈ›ele mamei sare,

Iar Iisus le porunceÈ™te să-i aducă de mâncare.

 

Atmosfera-ndoliată se preschimbă-n veselie,

Ochii aveau încă lacrimi, dar lacrimi de bucurie.

Iisus le poruncește, dup-acest fapt minunat,

Ca niciunul să nu spună cele ce s-au întâmplat.

 

Ce anume să nu spună? Că fata aceasta moartă,

Murise cu siguranță È™i acum e înviată!?

Fapta este evidentă, nu se poate tăinui,

Iar în faÈ›a evidenÈ›ei È™i pietrele pot vorbi!

 

Dar cuvântul evanghelic are un sens mai profund,

Nenumărate mistere întru dânsul se ascund.

Minunea dumnezeiască are și sens pedagogic,

Ea include întru sine un mesaj pur teologic.

 

După Schimbarea la Față, coborând de pe Tabor

Hristos, spune la apostoli, cu un gest poruncitor:

„Nimănui voi să nu spuneÈ›i cele ce s-au întâmplat,

Până ce pe Fiul veÈ™nic nu-L veÈ›i vedea înviat.”

 

Paracletul nu venise, ei erau încă sub Lege,

Dar când vor primi Duhul cu toÈ›ii vor înÈ›elege

Că în orice gest È™i faptă săvârÈ™ite de Iisus

Se revelează misterul Celui ce e nepătruns.

 

În învierea povestită, cu fetiÈ›a lui Iair,

E ascunsă, deci, o taină, precum Hristos în potir!

Mesajul ei e mai mare decât minunea în sine,

Întrucât tot universul transcedentul îl conÈ›ine.

 

Dacă observăm mai bine, copila cea înviată

Este pusă-n antiteză cu femeia vindecată.

Ce vrea Hristos să arate prin această antiteză

Care, iată, deodată, naște-o nouă ipoteză?

 

Femeia israelită avea scurgere de sânge,

Doisprezece ani ea rabdă până pe Hristos atinge.

Tot atâÈ›ia ani copila credinciosului rabin

AÈ™teaptă Izbăvitorul s-o mântuiască deplin.

 

Cine suferea acolo, cine era muribund?

Ce ne spun aceste vorbe, ce mister ele ascund?

 

Doisprezece e simbolul fiilor lui Israel

Din care avea să iasă Mesia-Emanuel.

Plenitudinea lui doișpe era deci agonizantă,

Civilizația cifrei nu mai era c-altădată.

 

Templul de odinioară sinagogă se făcuse

Pentateuhul, chiar Legea în derizoriu căzuse.

Hristos, la plinirea vremii, n-a venit să-nlocuiască

Tora, legea È™i profeÈ›ii, ci ca să desăvârÈ™ească.

 

A venit să reanimeze tot ce era muribund,

Să de legii învechite un conÈ›inut mai profund.

Sinagoga să devină biserica pe pâmânt,

Iar sufletul să s-arate ca templu al Duhului Sfânt.

 

Cele douăsprezece triburi din poporul cel ales

Să cuprindă alte neamuri doritoare de progres.

Tot edificiul rusalic până-n veac să dăinuiască,

Iar cei 12 apostoli lumea să o înnoiască.

 ÎnaltpreasfinÈ›itul Ioachim

*Meditație lirică la Duminica a 24-a după Rusalii


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.