Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023» Urare poporului român È™i Ortodoxiei româneÈ™ti

Dragii mei,

SfârÈ™itul anului vechi È™i începutul celui nou este un moment al bilanÈ›ului, al cercetării faptelor săvârÈ™ite È™i al  analizei gândurilor, în încercarea de a remedia ceea ce a fost nedesăvârÈ™it în viaÈ›a noastră È™i a ne stabili noi priorități care să împlinească destinul È™i chemarea omului. De aceea, anul acesta am să renunÈ› la tradiÈ›ionala urare "An nou fericit!" È™i vă voi îndemna să ne dorim un "An sfânt È™i bun!”

Fie ca 2019 să devină un an consacrat lui Dumnezeu, cu bucuria pe care ne-o dă recunoaÈ™terea marelui dar care este naÈ™terea lui Hristos. Această dorire este un pas spre adevăratul scop al vieÈ›ii noastre: câÈ™tigarea Împărăției lui Dumnezeu prin cultivarea bunătății, dreptății, generozității È™i iubirii de aproapele. Prin această dorire reciprocă vom ajunge cu toÈ›ii să trăim într-o lume mai bună. Dumnezeu să ne binecuvânteze să avem toată această bucurie în noul an! Amin.

 

Aho, aho, creÅŸtini români,

De la prunci, pân’ la bătrâni,

ToÅ£i crescuÅ£i în umbra crucii,

Cum ne-au învăţat bunicii,

ÎmbrăcaÅ£i de sărbătoare,

Veniţi să facem o urare,

După datini româneÅŸti

Şi tradiţii creştineşti.

Să urăm cu bucurie

Sfânta noastră Românie,

Å¢ară cu munÅ£i ÅŸi câmpii,

Dealuri cu livezi ÅŸi vii,

Râuri, pâraie, izvoare

Cu ape vindecătoare,

Toate unduind agale

Către Danubiul cel mare,

Care-apoi le poartă lin

Înspre Pontul Euxin.

 

Åži, spunând acestea tare,

Hai, veniţi, cu mic şi mare,

Că e zi de sărbătoare,

Din hotare în hotare,

Pornind hora bucuriei

Pe pământul României,

Strigând, după obicei,

Aleluia şi hăi, hăi!

Ţară al cărei popor

Harnic, smerit, răbdător

ÎÅŸi are strămoÅŸi pe daci

Cei mai viteji dintre traci,

De credinţă fetişistă,

Dar totuşi monoteistă,

Adică un singur zeu

Cu-a lor preot, Deceneu,

Acest fapt i-a ajutat

Atunci când s-a-ncreÅŸtinat,

Întrucât, cu precădere,

Ei crezând în înviere,

Sânt Andrei, când a venit

Åži de Iisus le-a vorbit

Că a înviat din morÅ£i,

Convertitu-i-a pe toţi.

Deci, scumpii protopărinţi

Au dat un popor de sfinţi.

 

Åži spunând acestea tare,

Hai, veniţi, cu mic şi mare,

Că e zi de sărbătoare,

Din hotare în hotare,

Pornind hora bucuriei

Pe pământul României,

Strigând, după obicei,

Aleluia şi hăi, hăi!

 

* * *

Deci, la Pontul Euxin,

S-au născut primii creştini.

Andrei, cel întâi chemat,

Cuvânt bun a semănat,

Cuvânt bun de la Hristos

Care-a germinat frumos.

Grâul, când a răsărit,

A adus rod însutit,

Åži peste veacuri ÅŸi ani,

De la sciţi la transilvani,

De la dacii din Moldova

Pân’ la cei din Vasiova,

Au arat, au cultivat,

Au plivit ÅŸi-au secerat

Grâu frumos pe toată glia,

Să hrănească România,

Poporul să facă pâine,

Cea de azi ÅŸi cea de mâine,

S-aibă pâinea bucuriei

Åži prescura Liturghiei,

Să păstreze deopotrivă

Åži grâu bun pentru colivă.

Românul a dat din pâine

Åži la străin ÅŸi la câine,

A ştiut că darul său

Este de la Dumnezeu.

Şi, dacă Hristos i-a dat,

Împarte cu cel sărac.

S-au hrănit cu pâinea vieÅ£ii

Bunicii şi strănepoţii.

 

Åži spunând acestea tare,

Hai, veniţi, cu mic şi mare,

Că e zi de sărbătoare,

Din hotare în hotare,

Pornind hora bucuriei

Pe pământul României,

Strigând, după obicei,

Aleluia şi hăi, hăi!

 

* * *

Foaie verde baraboi,

Neamul nostru-i de eroi,

Neamul nostru-i neam de sfinţi

Şi vă spun la toţi, să ştiţi:

Că în spaÅ£iul carpatin,

Dumnezeu este român!

De la Apostolul Andrei,

Pân’ la noi, mileniul trei,

Şi de-a fost pace sau război,

Dumnezeu a fost cu noi!

Românii au fost uniÅ£i,

Chiar de au fost cotropiţi

De barbari neisprăviţi,

Au născut eroi şi sfinţi.

Cum să dispar-un popor

De Dumnezeu iubitor?

Chiar de lumea îl sugrumă,

Dumnezeu îl Å£ine-n mână.

Sunt duÅŸmani înverÅŸunaÅ£i

Ce ne-ar vedea spânzuraÅ£i

De stejarii din Carpaţi,

Dar oricât a vrut străinul,

Codru-i frate cu românul

Şi n-a dispărut niciunul,

Nici stejarii din Carpaţi,

Nici românii noÅŸtri, fraÅ£i.

 

Åži spunând acestea tare,

Hai, veniţi, cu mic şi mare,

Că e zi de sărbătoare,

Din hotare în hotare,

Pornind hora bucuriei

Pe pământul României,

Strigând, după obicei,

Aleluia şi hăi, hăi!

 

* * *

Bravii noÅŸtri domnitori

Au fost viteji luptători,

De glie apărători

Şi de ţară iubitori.

Cu anticul Burebista,

Cu care se-ncepe lista,

Au fost regi ÅŸi voievozi,

Printre ei chiar şi nărozi.

Mai apoi, cu Decebal

Şi poporul său tribal,

A-ndrăznit de s-a luptat

Cu al Romei împărat.

Domnii noÅŸtri pământeni,

Din strămoşii ardeleni,

Gelu, Glad, Menumorut,

S-au luptat cât au putut

Cu urmaÅŸii lui Athila

Care le-au furat căciula.

Dacă vrei să reînnozi,

Să mergi până-n antipozi,

Bravii noÅŸtri voievozi

Celor trei ţări româneÅŸti

Cu ţinuturi pitoreşti

Le-au creat neatârnare

De popoarele barbare.

Cu lupta lor de atunci,

N-am fost paÅŸalâc la turci.

Mircea-vodă, zis cel Mare,

A luptat fără-nfricare,

Iar faimosul Baiazid

S-a lovit ca de un zid.

Noi n-am fost popor nomad

A demonstrat Ţepeş Vlad,

Care a mai tras în Å£eapă

Pe cei ce-au vrut pământ ÅŸi apă

Şi ţara să o despartă.

După el, Radu cel Mare,

Care-a ţinut sus şi tare

Ca Å¢ara cea românească

Nimeni să n-o cucerească.

Au venit la cârma ţării

Basarabii cu boierii,

Cantacuzinii vestiţi

Åži Brâncovenii cei sfinÅ£i,

Iar Neagoe Basarab,

Cu alură de tetrarh,

Din ţinuturi munteneşti,

Făcu oaze creştineşti.

Apoi, Mihai Voievod,

Cu armată din norod,

A pornit că să unească

Toată plebea românească.

 

Åži spunând acestea tare,

Hai, veniţi, cu mic şi mare,

Că e zi de sărbătoare,

Din hotare în hotare,

Pornind hora bucuriei

Pe pământul României,

Strigând, după obicei,

Aleluia şi hăi, hăi!

 

***

Tot la fel, ÅŸi în Moldova,

După cum ne spune slova,

Au fost voievozi eroi

Care-au murit în război.

Unii dintre ei sunt sfinţi

Şi-au coroanele pe frunţi.

Voievozii muÅŸatini,

Luptători şi buni creştini,

Aici, la est de Carpaţi,

Din grecii agonizanţi,

Fac Bizanţ după Bizanţ.

În Moldova lui Crăciun,

Prin Alexandru cel Bun,

Tot poporul e creÅŸtin,

De rit ortodox latin.

După el, Åžtefan cel Sfânt,

Stând la Putna, în mormânt,

Stă de strajă la hotară

Åži apără sfânta Å£ară,

Niciodată să nu piară.

Dacă marii demnitari,

Voievozi sau cărturari,

Mulţi poeţi sau cronicari

Ţara o au zugrăvit,

Mănăstiri au construit,

Credinţa ei au păzit,

Avem şi sfinţii din cer,

ÎnvăluiÅ£i în mister,

Ce se roagă ne-ncetat

Lui Dumnezeu, Prea Înalt,

Să facă din România

Grădina Sfintei Maria.

Şi de două mii de ani,

Munteni, moldavi, transilvani,

Evlavioşi şi cuminţi,

Au dat ţării mii de sfinţi.

Unii se cunosc pe nume,

Alţii doar după renume.

ToÅ£i îÅŸi iubesc Å£ara lor

Până-n vecii vecilor.

 

Åži spunând acestea tare,

Hai, veniţi, cu mic şi mare,

Că e zi de sărbătoare,

Din hotare în hotare,

Pornind hora bucuriei

Pe pământul României,

Strigând, după obicei,

Aleluia şi hăi, hăi!

 

***

Dup-apostolul Andrei,

Întâi între corifei,

Au ieÅŸit din trandafiri

Cei dintâi între martiri.

Şi de douăzeci de veacuri,

Fie pace sau atacuri,

Începând cu vechii sciÅ£i,

Avem un popor de sfinţi:

Ierarhi, preoţi, slujitori,

Sclavi, nobili sau domnitori,

Călugări şi monahii,

Vârstnici, tineri sau copii,

Mame sfinte sau bunici,

Ţărani simpli în opinci,

Ostaşii pe front căzuţi

Sau cei rătăciţi prin munţi,

În închisori zăvorâÅ£i,

În războaie omorâÅ£i,

Români uciÅŸi în gulaguri,

Străini de-ale lor meleaguri,

ToÅ£i cei morÅ£i în deportări

În beciuri de închisori,

Au fost adumbriţi de har

Români sfinÅ£i în sinaxar,

Unii cu moaÅŸte-n altar

Sau înscriÅŸi în calendar.

 

Åži spunând acestea tare,

Hai, veniţi, cu mic şi mare,

Că e zi de sărbătoare,

Din hotare în hotare,

Pornind hora bucuriei

Pe pământul României,

Strigând, după obicei,

Aleluia şi hăi, hăi!

 

* * *

Åži acum, români fârtaÅ£i,

Staţi puţin, nu v-agitaţi

Şi pe mine m-ascultaţi:

Avem marea datorie,

Pentru Sfânta Românie,

S-o cinstim ÅŸi s-o iubim

Cu dragoste de creÅŸtin.

De eÅŸti tânăr sau bătrân,

De eÅŸti nobil sau jupân,

Chiar harpagon sau hapsân,

Fii mândru că eÅŸti român!

Tu, române, ce-ai plecat

De la boii tăi din sat,

Să nu uiţi că ai lăsat

Ogorul tău nearat,

Pe tată însingurat,

Pe mamă înlăcrimată,

Bolnavă, nemângâiată!

Nu te judec c-ai plecat,

Pentru a fi mai bogat.

Judecata va fi aspră,

Dacă nu Å£i-ai pus în traistă

Un ceaslov şi o scriptură,

Asta-n loc de udătură.

Iar în loc de băutură

O cruce, ca să o pui

La căpătâi, la copii,

Ca ei să crească frumos,

Să nu uite de Hristos.

Voi, români, din toată glia,

Nu uitaÅ£i de România

Şi ţineţi Ortodoxia!

 

Åži spunând acestea tare,

Hai, veniţi, cu mic şi mare,

Că e zi de sărbătoare,

Din hotare în hotare,

Pornind hora bucuriei

Pe pământul României,

Strigând, după obicei,

Aleluia şi hăi, hăi!

 

Åži, ca fii duhovniceÅŸti,

Din metocul din IteÅŸti,

Romaşcani şi Băcăuani,

Noi vă spunem: LA MULŢI ANI!

 


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.