Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

» Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca

Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer.

mai multe detalii

» ÃŽn Toma, raÈ›iunea È™i credinÈ›a se completează reciproc

A doua duminică după Învierea Mântuitorului este dedicată Sfântului Apostol Toma, Biserica dorind să ne aducă în atenÈ›ie atitudinea sa, la început neîncrezătoare, apoi profund credincioasă.

mai multe detalii

» Reintegrarea lui Toma

Azi, Hristos învie iarăşi pentru Toma îndoielnic!
Pentru că el vru să revadă pe-Același Hristos vremelnic.
Însă sfânta Providență pentru el a pregătit
O reintegrare-aparte, într-un mod deosebit.

mai multe detalii

» Scrisoare pastorală la Sărbătoarea ÃŽnvierii Domnului nostru Iisus Hristos 2020

Iubitului nostru cler, cinului monahal
şi tuturor dreptmăritorilor creştini din această
de Dumnezeu păzită ÅŸi binecuvântată eparhie,
har, milă ÅŸi pace de la Îndurătorul Dumnezeu,
iar de la noi părintească dragoste!

mai multe detalii

» ÃŽndemn pastoral

Având în vedere epidemia mondială provocată de noul coronavirus, Covid-19, această  molimă ucigătoare care, după cum se È™tie, afectează È™i È›ara noastră, crescând îngrijorător de repede numărul de îmbolnăviri, îndemnăm toÈ›i preoÈ›ii, călugării, călugăriÈ›ele È™i credincioÈ™ii noÈ™tri în a spori compasiunea È™i ajutorarea pentru cei bonlavi È™i a face cu evlavie rugăciuni suplimentare, implorând mila È™i purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ca să înceteze  această grea încercare ce a venit asupra întregului pământ.

mai multe detalii

» Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2020

Cea dintâi Duminică a Postului Mare se numeÈ™te Duminica Ortodoxiei È™i este o reală chemare de a cultiva identitatea noastră spirituală È™i de a răspunde chemării Domnului Iisus Hristos: „Vino după Mine” (Ioan 1, 43).

mai multe detalii

» Ortodoxie È™i ortopraxie*

Suntem români cuminÈ›i È™i credincioÈ™i,
Prin Sânt Andrei noi am primit botezul,
Iar de la el cu toÈ›ii am învățat crezul,
Ce l-am rostit frumos, din moși strămoși.

Treime de Persoane ne este Dumnezeu:
Iisus Hristos și Duhul, cu Tatăl nenăscut.
Întru iubirea Ei românii au crescut,
PecetluiÈ›i fiind pe veci cu sfânt numele Său.

mai multe detalii

» „Un român autentic își asumă istoria neamului său È™i gândeÈ™te cu recunoÈ™tință la cei ce au făurit-o”*

Manifestările din data de 24 ianuarie 2020, când se împlinesc 161 de ani de la Mica Unire de la 1859,  au o importanță deosebită în iconomia istoriei noastre naÈ›ionale deoarece ele vorbesc despre un prim pas pe care românii l-au făcut spre împlinirea unui vis pentru care au luptat È™i la care au sperat: unirea geo-politică într-un singur principat a Moldovei cu Èšara Românească. Marea Unire împlinită la 1918 nu este altceva decât expresia politică a unei realități mult mai profunde ce ne vorbeÈ™te despre existenÈ›a unei unități religioase manifestate între românii din cele trei Principate, totodată credinÈ›a, limba È™i idealul politic fiind  premisele ce au determinat dorinÈ›a constituirii într-un singur stat independent È™i suveran.

mai multe detalii

» Aproapele, pedagogul mântuirii mele

Evanghelia Duminicii a XXV-a după Rusalii conÈ›ine poate cea mai frumoasă parabolă spusă de Domnul nostru Iisus Hristos, cunoscută drept parabola Samarineanului milostiv. Aceasta este rostită de Mântuitorul după reamintirea celor două mari porunci care vorbesc despre dragostea de Dumnezeu È™i dragostea de oameni, în contextul în care un învățător de lege L-a întrebat „cine este aproapele” (Luca 10, 29). Astfel că, Iisus, în chip imaginar, ne spune tuturor cine este cu adevărat aproapele nostru.

mai multe detalii

» Maica Domnului, mister nepătruns È™i inepuizabil izvor de daruri duhovniceÈ™ti

Pe parcursul întregului an liturgic, SfinÈ›ii PărinÈ›i ai Bisericii au stabilit mai multe sărbători dedicate Maicii Domnului, cu scopul de a marca fiecare eveniment important al vieÈ›ii sale. La data de 8 septembrie prăznuim NaÈ™terea Maicii Domnului, apoi Intrarea sa în templul din Ierusalim, 21 noiembrie), ca în primăvară să cinstim Bunavestire (25 martie), iar la finalul anului bisericesc să pomenim momentul Adormirii ei (15 august). 

mai multe detalii

» CredinÈ›a – condiÈ›ia primordială pentru împlinirea unei minuni*

În pericopa evanghelică de astăzi Îl vedem încă o dată pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prezent în faÈ›a suferinÈ›ei lumii. Domnul È™i Mântuitorul nostru, aflat în Capernaum, redă astăzi vederea celor doi orbi, despre care ne relatează Evanghelistul Matei, È™i capacitatea de a vorbi, unui mut posedat de diavol.

mai multe detalii

» Capernaum È™i Calcedon

În arÅŸiÅ£a verii, în luna lui Cuptor,
Iisus Mântuitorul, eternul călător,
Trecea cu ucenicii prin Capernaum.
Doi orbi Îl întâlniră, rugându-L chiar în drum:

mai multe detalii

» „ÎndrăzneÈ™te, fiule! Iertate sunt păcatele tale!”

Vindecarea slăbănogului din Capernaum este istorisită de către toÅ£i evangheliÅŸtii sinoptici (Matei 9, 1-8; Marcu 2, 1-12; Luca 5, 17-25), fiecare adăugând detaliile sale cu privire la această uimitoare minune. Cum în faptele ÅŸi vorbele Mântuitorul nostru Iisus Hristos nimic nu este întâmplător, ci totul are un sens, ÅŸi istorisirea aceasta are semantica ei. Încercăm în cele ce urmează să găsim o nuanţă a textului ales din Evanghelia Sfântului Matei pentru a fi citit în duminica ce urmează, duminica a ÅŸasea după Rusalii.

mai multe detalii

» Slăbănogul din Capernaum

Dumnezeu creează lumea şi apoi o guvernează,
Iar când răul o loveÅŸte vine ÅŸi o re-creează.
El voieÅŸte ca în Cosmos să fie doar armonie,
Iar miÅŸcarea cea astrală, ca o Sfântă Liturghie.

mai multe detalii

» SutaÈ™ul anticipează importanÈ›a rugăciunii pentru alÈ›ii*

Pericopa evanghelică din Duminica a patra după Rusalii relatează minunea vindecării slugii unui centurion roman de către Domnul Iisus Hristos, în cetatea Capernaum. Evanghelistul Matei relatează în capitolul 8 al Evangheliei sale faptul că Iisus tocmai coborâse din Muntele Măslinilor, acolo unde vorbise despre treptele desăvârÈ™irii omului, despre adevăratul înÈ›eles al Legii, despre reperele vieÈ›ii spirituale È™i arătase mulÈ›imii că fericirea nu este mediul în care trăiesc bogaÈ›ii sau demnitarii, ci este starea de adâncă trăire duhovnicească pe care o poate câÈ™tiga orice om angajat în efortul de a-L întâlni pe Dumnezeu, È™i mai ales săracii, oropsiÈ›ii, flămânzii, însetaÈ›ii, neprihăniÈ›ii, prigoniÈ›ii, milostivii sau marginalizaÈ›ii.

mai multe detalii

» Un astfel de arhiereu se cuvenea să aveÅ£i!*

ÎnaltpreasfinÅ£itul Arhiepiscop Ioachim – care astăzi sărbătoreÅŸte liturgic împlinirea a 65 de ani (n. la 29 martie 1954) – este un dar pe care Dumnezeu l-a făcut Bisericii în general ÅŸi Arhiepiscopiei Romanului ÅŸi Bacăului în special. Aceasta se poate constata, fără tăgadă, privind la lucrarea sa virtuoasă – împlinită în cele aproape două decenii de slujire în demnitatea episcopală – care nu poate sta ascunsă sub obroc, oricât de invidios ar fi cineva; ea este o pildă vie de slujire a lui Dumnezeu ÅŸi semenilor, prin toate darurile ÅŸi virtuÅ£ile cu care a fost înzestrat. 

                                                                † Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei IaÅŸilor

mai multe detalii

» PocăinÈ›a profundă are darul de a renaÈ™te sufletul

Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor, cea de a doua din perioada Triodului, dezvoltă temele pocăinÈ›ei È™i iertării, deja abordate prin pericopa evanghelică a VameÈ™ului È™i Fariseului, căci toate aceste duminici care premerg Postului Mare sunt prezentate ca un timp de formare spirituală È™i iluminare, pentru a intra pregătiÈ›i în perioada Sfântului È™i Marelui Post.

mai multe detalii

» Parabola celor doi fraÈ›i

De douăzeci de veacuri, Iisus Hristos ne cheamă
Să părăsim păcatul ce sufletul destramă.
Lăsați grijile voastre, la templu vă urcați,
Unde Hristos vă spune o pildă cu doi frați:

mai multe detalii

» Canis et panis*

Iisus Hristos, Blândul Păstor, întru iubire absolută,
Mergea  adesea prin pustiu, să-È™i cate oaia cea pierdută.
IeÈ™ind din satul Ierihon, se îndreptă spre miazănoapte,
Intrând apoi în Canaan, unde curgea miere È™i lapte.

mai multe detalii

» Firmiturile Cinei celei de Taină vor hrăni toate popoarele lumii

În Duminica a XVII-a după Rusalii, Sfânta Biserică ne invită să urmăm exemplul vieÈ›ii virtuoase a femeii cananeence care, asumându-È™i suferinÈ›a fiicei sale posedate de diavol, se ruga cu smerenie È™i nădejde Fiului lui David, mărturisind totodată dumnezeirea Sa.

mai multe detalii

» Să îl primim pe Hristos cu bucurie, ca Zaheu

Prin pericopa evanghelică citită în Duminica a XXXII-a după Rusalii la Sf. Liturghie este anunÈ›ată apropierea Postului Mare, căci începând cu aceasta, noi, ortodocÈ™ii – duminică de duminică, urmând evenimentele mântuirii noastre – de la Duminica Iertării intrăm în 7 săptămâni de pocăință, de post, de efort pentru o viață duhovnicească mai intensă.

mai multe detalii

» ÃŽmpreună ridicăm Catedrala NaÈ›ională!

MulÈ›umim colaboratorilor, preoÈ›ilor È™i credincioÈ™ilor din Arhiepiscopia Romanului È™i Bacăului pentru jertfa pe care fiecare a adus-o, după puterea sa, pentru a contribui la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului È™i aducerea proiectului până în stadiul în care a fost posibilă târnosirea Sfântului Altar.

mai multe detalii

» Bine aÈ›i venit în România! – Mesajul Patriarhului Daniel la primirea delegaÈ›iilor din străinătate

Cuvântul de bun venit al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la primirea delegaÈ›iilor străine în Catedrala Patriarhală „SfinÅ£ii ÎmpăraÈ›i Constantin ÅŸi Elena”, BucureÅŸti, 23 noiembrie 2018:

mai multe detalii

» Aproapele, pedagogul mântuirii mele

Evanghelia Duminicii a XXV-a după Rusalii conÈ›ine poate cea mai frumoasă parabolă spusă de Domnul nostru Iisus Hristos, cunoscută drept parabola Samarineanului milostiv. Aceasta este rostită de Mântuitorul după reamintirea celor două mari porunci care vorbesc despre dragostea de Dumnezeu È™i dragostea de oameni, în contextul în care un învățător de lege L-a întrebat „cine este aproapele” (Luca 10, 29). Astfel că, Iisus, în chip imaginar, ne spune tuturor cine este cu adevărat aproapele nostru.

mai multe detalii

» Iubirea milostivă, cale spre veÈ™nicie

În această duminică, Biserica ne aduce în atenÈ›ie parabola Bogatului nemilostiv È™i a săracului Lazăr. Această parabolă este unică, prin mesajul pe care ni-l transmite. Pare un amestec de realism È™i simbolism, căci este singura parabolă în care Iisus dă numele unui personaj, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu este cumva relatarea unei întâmplări reale.

mai multe detalii

» A fi sau a nu fi

Să mergem azi în biserici toÈ›i cu suflete avide
S-ascultăm Învățătorul, ce ne vorbeÈ™te în pilde.
Azi ne pune înainte un tablou viu, expresiv,
Cu un sărac numit Lazăr și-un bogat nemilostiv.

mai multe detalii

» Atingerea vindecătoare a sfinÈ›eniei*

Ziua de duminică are permanent o dublă semnificaÈ›ie pentru viaÈ›a noastră spirituală. În primul rând, fiecare duminică este o zi a învierii lui Hristos, a bucuriei, speranÈ›ei È™i a luminii care îmbracă această zi de sărbătoare săptămânală. În al doilea rând, pentru fiecare duminică SfinÈ›ii PărinÈ›i ai Bisericii au rânduit citirea unei anumite pericope evenghelice, care să aducă în actualitate cuvântul È™i fapta lui Hristos. În duminica a XXIV-a după Rusalii a fost rânduită spre a fi citită pericopa evenghelică din Evanghelia Sfântului Apostol Luca, capitolul 8, în care este relatată Învierea fiicei lui Iair.

mai multe detalii

» Să spunem DA familiei binecuvântate de Dumnezeu! – Apelul Adunării NaÅ£ionale BisericeÅŸti pentru participarea la referendum în 6-7 octombrie 2018

Să spunem DA familiei binecuvântate de Dumnezeu! – Apelul Adunării NaÅ£ionale BisericeÅŸti pentru participarea la referendum în 6-7 octombrie 2018

mai multe detalii

» Să promovăm valorile definitorii pentru oamenii de pretutindeni È™i dintotdeauna

Trei valori fundamentale susÈ›in coloana vertebrală a unui neam È™i-i asigură identitatea: familia, È™coala È™i Biserica. NaÈ™terea într-o familie, formarea în cadrul È™colii È™i împlinirea ca ființă umană, prin comuniunea de iubire cu Dumnezeu sunt etapele devenirii omului È™i ale desăvârÈ™irii sale, ca cea mai luminată ființă a creaÈ›iei.
De 29 de ani familia din spaÈ›iul românesc este supusă unor grele încercări. MigraÈ›ia forÈ›ei de muncă, divorÈ›ul, abandonul familial, noile paradigme de import impuse de societățile postmoderniste, parteneriatele civile, lipsurile/sărăcia au aruncat familia într-un impas din care doar întoarcerea la principiile sănătoase de viață, pe care le-am moÈ™tenit È™i de care cei mai mulÈ›i dintre noi au beneficiat, ne mai poate salva.

mai multe detalii

» Domnul este cu noi, chiar È™i în ciuda aÈ™teptărilor noastre

Pericopa evanghelică din Duminica a XVIII-a după Rusalii (Lc. 5,1-11) ne vorbeÈ™te despre începutul chemării la apostolat împlinită de Domnul Iisus la malul Mării Galileii, acolo unde pescarii îÈ™i reparau mrejele după o noapte de trudă zadarnică.

mai multe detalii

» „Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne...”

ÎnălÈ›area Sfintei Cruci este cea mai veche sărbătoare creÈ™tină închinată relicvei care ne aminteÈ™te de jertfa mântuitoare a lui Hristos Domnul. Dacă în primele trei secole cultul dedicat ei avea un caracter particular, după cum afirmă actele martirice, scrierile lui Origen È™i Tertulian sau inscripÈ›iile de pe monumentele funerare unde apare în formă deghizată, ori ca simbol, începând cu secolul al IV-lea cultul ei se va generaliza, la acest lucru contribuind în mod providenÈ›ial două evenimente consemnate de istorie: apariÈ›ia pe cer a Sfintei Cruci în anul 313, în urma căreia împăratul Constantin cel Mare biruieÈ™te pe MaxenÈ›iu în lupta de la Podul Vulturului È™i înlocuieÈ™te vechile embleme păgâne de pe steaguri, scuturi, monede, diptice etc. cu semnul crucii, iar al doilea este descoperirea Crucii originare de către împărăteasa Elena, în ruinele unui templu păgân, în anul 326, după cum mărturiseÈ™te istoricul Eusebiu. La acestea se adaugă comemorarea anuală a sfinÈ›irii bisericii-Martyrion zidite de împăratul Constantin cel Mare pe locul Răstignirii, la 13 septembrie 335.

mai multe detalii

» Mesajul IPS Ioachim la început de an È™colar

La început de an È™colar 2018-2019, adresăm tuturor cadrelor didactice care îÈ™i împlinesc misiunea de dascăl în unitățile È™colare de pe raza canonic-administrativă a Arhiepiscopiei Romanului È™i Bacăului cele mai alese gânduri de bine È™i de apreciere pentru activitatea desfășurată la catedră, împliniri profesionale È™i personale, rugând pe Hristos Domnul, marele Învățător al lumii, să inspire cu dinamismul harului Său munca È™i lucrarea lor, pentru ca  efortul educaÈ›ional depus să nască generaÈ›ii de tineri pregătite să conserve È™i să promoveze patrimoniul spiritual È™i cultural al acestui neam.

mai multe detalii

» RăscumpăraÈ›i vremea - Cuvânt la 1 Septembrie, ÃŽnceputul anului bisericesc

mai multe detalii

» Gadara, Logosul È™i diabolos*

Dumnezeul-treimic È™i liber în Sine creează tot prin cuvânt,

Dând forme finite, în cer invizibil, È™i-n planeta numită Pământ.

Prin cer înÈ›elegem pe îngeri sau duhuri, fiinÈ›e pur netrupeÈ™ti.

Pământul înseamnă galaxii infinite, mulÈ›ime de corpuri cereÈ™ti.

 

În lumea cerească, punând rânduială, pe îngeri în cete i-a pus,

Iar unul dintr-înÈ™ii, pe nume Luceafăr, căpetenie celor de sus.

Acesta prin sine vru să se urce mai presus de Cel Preaînalt,

Însă, de-odată, cu îngerii mândri din ceruri în vid au picat.

mai multe detalii

» Arhimandritul Epifanie, ctitorul Mănăstirii Măgura Ocnei, a plecat în veÅŸnicie

În dimineaÈ›a zilei de 25 aprilie, părintele duhovnic al Mănăstirii Măgura Ocnei, arhim. Epifanie Bulancea, a trecut la cele veÈ™nice la vârsta de 89 de ani.
În fiecare seară, de la ora 18, la catafalcul părintelui arhimandrit, depus în Biserica "Înălțării Domnului", se vor aduna în sobor preoÈ›i care vor oficia slujba de pomenire (stâlpi).
Înmormântarea părintelul arhim. Epifanie va avea loc sâmbătă 28 aprilie, de la ora 11.

mai multe detalii

» Părintele Arsenie Filantropul s-a născut în cer*

Începând de azi am încetat să mai comunicăm cu părintele Arsenie prin cuvinte convenÈ›ionale, dar rămânem în comuniune cu el comunicând, până la sfârÈ™itul veacurilor, doar prin cuvinte duhovniceÈ™ti!

mai multe detalii

» NaÈ™terea Domnului, centrul lumii È™i al timpului

mai multe detalii

» Tânărul ÅŸi Iisus

mai multe detalii

» Lunaticul ÅŸi Iisus

mai multe detalii

» ARTHOS È™i IHTIS

mai multe detalii

» Slăbănogul din Capernaum

mai multe detalii

» Gadara, Logosul È™i diabolos

mai multe detalii

» Odă Sfântului Ștefan cel Mare, Voievodul românilor

mai multe detalii

» SfinÅ£ii români

Focul cel rusalic, trimis la Cinzecime,
S-a revărsat, ca ploaia, peste întreaga lume.
Apostolii pnevmatici, mânaÅ£i de Duhul Sfânt,
Au răspândit în lume mântuitor cuvânt.
Cel dintâi apostol, Andrei, cu chip blajin,
A fost trimis de Duhul spre Pontul Euxin.
El converti strămoşii din Scytia Minor
Şi-a fost botezătorul acestui brav popor.

mai multe detalii

» Prezență întru absență

mai multe detalii

» Palingeneza orbului din naÅŸtere

mai multe detalii

» Samarineanca

mai multe detalii

» De la Corint, la Vitezda

mai multe detalii

» Mărturisirea purtătoarelor de miruri

mai multe detalii

» ÃŽnvierea – momentul culminant al mântuirii noastre

mai multe detalii

» Duminica Sfintei Maria Egipteanca: Despre calea transfiguratoare a nevoinÈ›ei

mai multe detalii

» Duminica Ortodoxiei sau despre biruinta prin Duh asupra sabiei

mai multe detalii

» De Ziua Unirii Principatelor Române

mai multe detalii

» Sicomorul lui Zaheu

mai multe detalii

» RecunoÈ™tinÈ›a, floare rară

mai multe detalii

» Teofanie

mai multe detalii

» Urare Poporului român È™i Ortodoxiei româneÈ™ti, cu prilejul Anului Nou

mai multe detalii

» Emanuel È™i tinerii - Scrisoare pastorală la Sărbătoarea NaÈ™terii Domnului nostru Iisus Hristos

mai multe detalii

» Plinirea vremii*

mai multe detalii

» Ziua Sâmbetei È™i Iisus

mai multe detalii

» Părintele Arsenie, restaurator de temple ale Duhului Sfânt

mai multe detalii

» Harpagonul din Evanghelie*

mai multe detalii

» Cine-i aproapele meu

mai multe detalii

» Mesaj de condoleanÈ›e la mutarea la cele veÈ™nice a ÃŽnaltpreasfinÈ›itului Arhiepiscop Iustinian Chira

mai multe detalii

» Demonism È™i secularism*

mai multe detalii

» SEMÄ‚NÄ‚TORUL - meditaÈ›ie lirică a ÃŽnaltpreasfinÈ›itului Ioachim

mai multe detalii

» Egocentristul

mai multe detalii

» Maica Domnului ÅŸi crucea lui Iisus*

mai multe detalii

» Mreaja Logosului*

mai multe detalii

» Crucea Golgotei È™i mărul Paradisului

mai multe detalii

» Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de binecuvântare la începutul noului an È™colar

mai multe detalii

» Imn Maicii Domnului*

mai multe detalii

» Frica de moarte È™i Iisus

mai multe detalii

» Hristos, pâinea nemuririi

mai multe detalii

» Capernaum È™i Calcedon

mai multe detalii

» Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, la sfinÅ£irea bisericii din Parohia Goioasa

mai multe detalii

» Profetul Ilie

mai multe detalii

» SutaÈ™ul

mai multe detalii

» Mesaj de compasiune față de victimele atacului terorist din FranÈ›a

mai multe detalii

» SfinÅ£ii români*

mai multe detalii

» Prietenii ÅŸi casnicii lui Dumnezeu*

mai multe detalii

» Sânziene

mai multe detalii

» Mesajul IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim adresat celor uniÈ›i în rugăciune pentru ierarhii participanÈ›i la Sfântul È™i Marele Sinod din Creta

mai multe detalii

» Paracletul

mai multe detalii

» Adevărul nu se negociază *scurtă lămurire asupra Sfântului È™i Marelui Sinod al Orodoxiei universale

mai multe detalii

» Samarineanca

mai multe detalii

» Mărturisirea purtătoarelor de miruri

mai multe detalii

» Reintegrarea lui Toma

mai multe detalii

» Apatia

mai multe detalii

» Climax

mai multe detalii

» Meditând la umbra Crucii

mai multe detalii

» VeniÈ›i de luaÈ›i lumină!

mai multe detalii

» Evanghelismos

mai multe detalii

» Ortodoxie È™i ortopraxie

mai multe detalii

» A posti...

mai multe detalii

» Ziua Z…Ora …H…

mai multe detalii

» Parabola celor doi fraÈ›i

mai multe detalii

» Pomenire la PogleÈ›

mai multe detalii

» Aritmetică divină (1+1=1)*

mai multe detalii

» Canis et panis

mai multe detalii

» Parabola parabolei

mai multe detalii

» Sicomorul lui Zaheu*

mai multe detalii

» Felicitări celor ce au sărbătorit astăzi Ziua Unirii

mai multe detalii

» De Ziua Unirii Principatelor Române

mai multe detalii

» Psalm: AÈ™ vrea să văd …!

mai multe detalii

» RecunoÈ™tinÈ›a, floare rară --- ÃŽnaltpreasfinÈ›itul Ioachim

mai multe detalii

» Teofanie* - ÃŽnaltpreasfinÈ›itul Ioachim

mai multe detalii

» ÃŽnaintemergătorul - MeditaÅ£ie lirică - ÃŽnaltpreasfinÅ£itul IOACHIM

 

mai multe detalii

» Katarsis

mai multe detalii

» Mesajul IPS Arhiepiscop Ioachim cu prilejul sărbătorii NaÈ™terii Domnului

mai multe detalii

» Hristos este ultimul Cuvânt al Tatălui care intră în dialog cu lumea

mai multe detalii

» Plinirea vremii

mai multe detalii

» La mulÅ£i ani, ROMÂNIA, Å£ară de sfinÈ›i È™i de eroi!

mai multe detalii

» LanÈ›ul slăbiciunilor frânt

mai multe detalii

» Parabolă

mai multe detalii

» Plenitudinea lui 12

mai multe detalii

» A fi sau a nu fi

mai multe detalii

» Demonism ÅŸi secularitate!

mai multe detalii

» Tanatologie È™i înviere

mai multe detalii

» Semănătorul

mai multe detalii

» Crucea Golgotei È™i mărul Paradisului

mai multe detalii

» Imn Maicii Domnului

mai multe detalii

» Lunaticul ÅŸi Iisus

mai multe detalii

» Un PaÈ™te la Schimbarea la Față

mai multe detalii

» Frica de moarte È™i Iisus

mai multe detalii

» ARTHOS È™i IHTIS

mai multe detalii

» Gadara, Logosul È™i diabolos

mai multe detalii

» Imn pentru Åžtefan cel Mare ÅŸi Sfânt

mai multe detalii

» SutaÈ™ul

mai multe detalii

» Nu vă-ngrijiÈ›i!

mai multe detalii

» SfinÅ£ii români

mai multe detalii

» Testamentul Maicii Evlampia Corciu, StareÅ£a Mănăstirii Parincea

mai multe detalii

» SfinÅ£ii neamului – esenÅ£a sufletului românesc

mai multe detalii

» Paracletul

mai multe detalii

» Palingeneză

mai multe detalii
STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.