Protoieria Moinesti Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

În Toma, rațiunea și credința se completează reciproc
A doua duminică după Învierea Mântuitorului este dedicată Sfântului Apostol Toma, Biserica dorind să ne aducă în atenție atitudinea sa, la început neîncrezătoare, apoi profund credincioasă. Episodul descris de Sfântul Apostol Ioan (Ioan 20, 19-31) este atât de emoționant, nuanțele istorisirii pe care le prezintă sunt atât de...

mai multe detalii
FACEBOOK

Hristos, Paștele nostru!
Slăvitul Praznic împărătesc al Învierii Domnului, ne găsește anul acesta, pe mulți dintre noi, cu inimile îndurerate, cu lacrimi în ochi și cu multă tristețe în suflete. Am fi dorit să fim împreuna cu cei dragi, în comuniune liturgică cu cei din comunitate, cuminecandu-ne cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului Hristos în cadrul...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021» 2012 - Anul omagial al Sfantului Maslu si al ingrijirii bolnavilor - in Patriarhia Romana

 

În şedinţa sa de lucru din 17 februarie 2011, Sfântul Sinod, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a hotărât ca anul 2012 să fie proclamat "Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor". În aceeaşi şedinţă, s-a aprobat şi programul-cadru naţional bisericesc, redactat în 8 puncte, pentru realizarea acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic, la nivelul unităţilor bisericeşti ale Patriarhiei Române, din ţară şi de peste hotare, inclusiv al celor de învăţământ teologic. 

Principala motivaţie a acestei hotărâri a fost cunoaşterea şi promovarea învăţăturii de credinţă ortodoxă despre Taina Sfântului Maslu, aprofundarea pastorală şi practică a acestei Sfinte Taine, prin cercetarea şi îngrijirea bolnavilor, precum şi actualitatea temei în viaţa Bisericii şi a societăţii. În cadrul acestui proiect, centrele eparhiale şi instituţiile media centrale şi eparhiale au avut responsabilitatea de a publica şi de a mediatiza programul-cadru stabilit, precum şi de a comunica la Cancelaria Sfântului Sinod modul în care acesta s-a realizat.

Din analiza datelor comunicate de către eparhii şi de către Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române se conturează o frumoasă imagine de ansamblu a activităţilor desfăşurate în Patriarhia Română, dedicate Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor. La nivelul fiecărei eparhii şi instituţii din subordine, inclusiv cele de învăţământ teologic, Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor a fost marcat, în general, prin manifestări religioase, culturale, ştiinţifice, educative şi pastoral-misionare, unele dintre acestea fiind încă în curs de desfăşurare. Din acest vast program de acţiuni şi evenimente, cele mai importante au fost sintetizate şi reflectate în prezentul referat, cu scopul de a oferi o succintă, dar ilustrativă prezentare.

Activităţi şi programe care au conştientizat importanţa Sfântului Maslu

Sub aspect religios-duhovnicesc şi pastoral-misionar, programul-cadru a fost reflectat în numeroase acţiuni şi programe, dintre care amintim:

- Mesajele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresate participanţilor la diferite evenimente cultural-educaţionale (simpozioane, congrese, conferinţe, cercuri pastorale etc.) dedicate Sfântului Maslu sau îngrijirii bolnavilor.
- Pelerinaje tematice organizate de Agenţia de pelerinaj "Basilica Travel" a Patriarhiei Române în Grecia, Israel, Iordania şi Peninsula Sinai.
- Referate despre importanţa Sfântului Maslu şi a îngrijirii bolnavilor în viaţa credincioşilor, prezentate în cadrul sinaxelor stareţilor şi stareţelor de mănăstiri, a conferinţelor pastoral-misionare semestriale, a întâlnirilor cu preoţii capelani şi cu cei misionari, cu profesorii de religie şi cu cadrele didactice din unităţile de învăţământ teologic, desfăşurate în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române.
- Programe de rugăciune şi cateheză, iniţiate de parohii, în toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul cărora s-au susţinut predici, cateheze, cuvântări, meditaţii biblice, discuţii libere, şi s-au vizionat filme documentare despre importanţa Sfântului Maslu şi a filantropiei creştine în viaţa credincioşilor.
- Tabere de vară sau de creaţie religioasă, organizate cu binecuvântarea chiriarhilor, în cadrul cărora s-au derulat activităţi duhovniceşti şi cultural-religioase dedicate importanţei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor.
- Activităţi de pictare şi tipărire de icoane, broşuri şi materiale de cunoaştere şi aprofundare a învăţăturii despre Sfântul Maslu şi a filantropiei creştine în viaţa credincioşilor, promovate şi susţinute în centrele eparhiale şi parohiale.
- Activităţi social-filantropice pentru bătrâni, bolnavi, familii sărace, monoparentale, cu mulţi copii sau cu părinţi plecaţi în străinătate, realizate prin programele social-filantropice sinodale şi eparhiale în majoritatea parohiilor şi mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române.

Sute de servicii sociale acordate

Sub aspect social-filantropic şi medical, programul-cadru a fost materializat în principal prin acordarea a aproximativ 895.350 de servicii sociale unui număr de 211.495 de beneficiari unici, precum şi prin următoarele evenimente şi activităţi:

- Finalizarea proiectului Creşterea eficienţei energetice şi extinderea Centrului de îngrijiri paliative "Sfântul Nectarie", prin construirea în incinta Parohiei "Sfântul Pantelimon" din Bucureşti a unui nou centru de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie Taumaturgul, cu o capacitate de 28 de locuri pentru bolnavii aflaţi în faza terminală.
- Desfăşurarea de programe social-filantropice în instituţiile sociale de ocrotire a copiilor şi vârstnicilor, în spitale şi penitenciare, în cadrul cărora preoţii au săvârşit Taina Sfântului Maslu, au rostit rugăciuni pentru sănătate şi au oferit ajutoare materiale sau financiare.
- Oficierea, gratuit, de servicii de asistenţă medicală şi fizioterapie persoanelor vârstnice, bolnave şi cu pensii mici în centrele social-medicale eparhiale şi în cabinetele medicale parohiale.
- Înfiinţarea de noi cabinete medicale în cadrul parohiilor şi mănăstirilor, precum şi a unor farmacii sociale.
- Dezvoltarea proiectului "Copii solidari în faţa suferinţei" în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, care îşi propune să aducă speranţă şi bucuria prieteniei în viaţa copiilor bolnavi şi spitalizaţi.
- Organizarea de "caravane medicale", cu participarea unor medici voluntari, în cadrul cărora au fost acordate gratuit credincioşilor servicii medicale, medicamente şi alimente.

Colocvii şi congrese tematice

Din punct de vedere cultural-editorialistic şi educativ-religios, menţionăm următoarele evenimente şi activităţi:

- Publicarea la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române a Slujbei Sfântului Maslu şi rugăciunilor pentru bolnavi, precum şi a unei monografii-album intitulată Faptele iubirii milostive. Lucrarea instituţiilor social-filantropice înfiinţate şi administrate de Biserica Ortodoxă Română.
- Publicarea a numeroase volume dedicate Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor la editurile centrelor eparhiale şi mitropolitane, dintre care menţionăm volumele "Taina Sfântului Maslu. Îndrumător teologic, liturgic şi pastoral", "Serviciile medicale paliative şi importanţa consilierii furnizorilor de servicii medicale" şi "Pastoraţia bolnavilor", apărute la Editura "Cuvântul Vieţii" a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.
- Organizarea de congrese şi colocvii dedicate Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor la centrele eparhiale, în colaborare cu instituţiile de învăţământ teologic sau cu alte instituţii publice, la care au participat cu lucrări ştiinţifice teologi de prestigiu din ţară şi străinătate (Arhiepiscopia Bucureştilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Târgoviştei, Arhiepiscopia Iaşilor, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi, Episcopia Caransebeşului, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, Episcopia Severinului şi Strehaiei, Episcopia Devei şi Hunedoarei, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord).
- Introducerea de lecţii şi prelegeri speciale dedicate Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor în programa analitică a instituţiilor de învăţământ, pentru orele de religie din acest an, cu scopul de a evidenţia importanţa acestei Sfinte Taine.
- Organizarea de către Sectorul Teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în cadrul programului catehetic "Hristos împărtăşit copiilor", a Concursului naţional de mini-proiecte de educaţie social-filantropică "Copilul învaţă iubirea lui Hristos", care a avut ca scop cultivarea dragostei faţă de semeni şi educarea copiilor, în sensul ajutorării semenilor aflaţi în suferinţă (bătrâni bolnavi, singuri, copii abandonaţi sau în situaţii speciale, familii sărace). Câştigătorii acestui concurs au fost premiaţi în Palatul Patriarhiei în ziua de 21 mai 2012.
- Organizarea Concursului Naţional de Muzică Bisericească Lăudaţi pe Domnul!, ediţia a V-a, care a cuprins o secţiune de compoziţie muzicală psaltică dedicată Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor.
- Crearea de spaţii speciale dedicate Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor în revistele eparhiale şi parohiale, dar şi pe site-urile Patriarhiei Române, prin care s-a mediatizat învăţătura de credinţă privitoare la această Sfântă Taină şi s-au evidenţiat unele aspecte ale filantropiei creştine; au fost publicate cu preponderenţă articole şi studii dedicate Sfântului Maslu şi filantropiei creştine.
- Organizarea de expoziţii omagiale tematice cuprinzând cele mai frumoase icoane care reflectă învăţătura de credinţă despre Sfântul Maslu, în cadrul centrelor eparhiale şi parohiale, a instituţiilor de învăţământ teologic sau a altor instituţii publice.
- Organizarea a diferite alte manifestări culturale (concerte caritabile, pelerinaje tematice, concursuri de eseuri etc.) dedicate Sfântului Maslu şi filantropiei creştine, fondurile obţinute fiind destinate ajutorării celor aflaţi în suferinţă.

O mediatizare amplă în cadrul Centrului de presă Basilica

Sub aspect mediatic, evenimentele dedicate Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor s-au bucurat de o largă susţinere şi promovare în mass-media bisericească, centrală şi locală, respectiv la posturile de radio existente în unele eparhii ale Patriarhiei Române, Centrul de presă al Patriarhiei Române, foi parohiale, reviste eparhiale, site-urile eparhiilor sau ale parohiilor ortodoxe române.
- Biroul de presă al Patriarhiei Române a adus la cunoştinţa opiniei publice, prin comunicate de presă, manifestările organizate de Patriarhia Română ce au avut ca subiect Sfântul Maslu şi/sau îngrijirea bolnavilor.
- Agenţia de ştiri Basilica a Patriarhiei Române a publicat peste 900 de materiale informative (ştiri, comunicate, documente, interviuri) dedicate Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, iar dintre acestea, un număr de peste 130 de ştiri au fost traduse şi publicate şi în limba engleză. În plus, pe site-ul agenţiei a fost creată o secţiune specială, intitulată "2012 - Anul Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor", având ca imagine reprezentativă icoana cu Pilda Bunului Samaritean.
- Publicaţiile "Lumina" au acordat spaţii ample ştirilor şi reportajelor prilejuite de Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în unităţile bisericeşti din Patriarhia Română.
- Săptămânalul "Lumina de Duminică" a inclus periodic interviuri cu medici şi preoţi care îşi desfăşoară activitatea în spitale şi a oferit cititorilor articole substanţiale despre legătura dintre vindecarea sufletului şi tămăduirea bolilor trupului. Ilustraţia iconografică a publicaţiei cuprinde reproduceri ale unor valoroase opere de artă din patrimoniul Ortodoxiei privind vindecările săvârşite de Mântuitorul Hristos prin sfinţii Săi cinstiţi de credincioşi.
- Cotidianul "Ziarul Lumina" a alocat săptămânal o pagină specială, intitulată "Anul Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor", realizată de un teolog specializat pe acest domeniu de cercetare, unde au fost publicate articole sub formă de documentar, care tratau subiecte legate de Taina Sfântului Maslu sau îngrijirea bolnavilor în Vechiul şi Noul Testament, în documente din primele secole creştine, în opere patristice, în canoane răsăritene sau apusene, precum şi în scrieri teologice contemporane.
- Postul de radio Trinitas al Patriarhiei Române a realizat şi difuzat emisiuni în cadrul cărora s-au alocat largi spaţii subiectelor referitoare la Taina Sfântului Maslu şi la îngrijirea bolnavilor, prin ştirile şi materialele informative difuzate în cele 13 buletine zilnice, precum şi în emisiunile Viaţa Cetăţii, Atlas biblic (peste 200 de ediţii), Părinţii Bisericii, învăţătorii noştri, Cuvântul care zideşte (în peste 100 de ediţii); în rubricile zilnice Cuvintele credinţei, în emisiunile Biserică şi societate, Răspunsuri duhovniceşti, Dialogurile Trinitas, (aprox. 100 de ediţii), în cadrul cărora au fost aduşi la microfon teologi, slujitori ai sfintelor altare, precum şi medici, care au evocat importanţa credinţei în Dumnezeu pentru vindecare.
- Postul de televiziune Trinitas TV al Patriarhiei Române a realizat şi difuzat emisiuni despre Sfântul Maslu şi îngrijirea bolnavilor, precum şi despre manifestările dedicate acestora, ce s-au desfăşurat în cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, dintre care amintim: emisiunea săptămânală Credinţă şi vindecare, în care sunt prezentate aspecte din activitatea preoţilor de caritate din spitale, care subliniază şi colaborarea dintre preot şi medic în actul vindecării. De asemenea, vindecarea prin credinţă a fost abordată în foarte multe ediţii ale emisiunilor Viaţa sănătoasă, Biserica Azi, Biblia în istorie, Cuvânt pentru suflet, Lumina faptelor bune, Calea Credinţei, Patristica, la care au fost invitaţi medici din România şi din străinătate, specialişti în bioetică, directori de spitale, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. În acest sens, a fost realizat un film documentar intitulat Sfântul Maslu - Taina Vindecării.

Din această succintă prezentare, se desprinde cu uşurinţă ideea că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a proclama anul 2012 ca An omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor a avut o largă rezonanţă în rândul clericilor, monahilor şi credincioşilor, concretizându-se în numeroase acţiuni şi programe dedicate exclusiv acestei Sfinte Taine, care au contribuit la aprofundarea învăţăturii de credinţă cu privire la Taina Sfântului Maslu şi la conştientizarea importanţei filantropiei creştine într-o lume secularizată şi indiferentă.
Şedinţa solemnă de astăzi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vine să încununeze întreaga activitate a ierarhilor, clericilor, cadrelor didactice, monahilor şi a altor ostenitori din cadrul Bisericii sau al instituţiilor de învăţământ teologic şi cercetare de a aprofunda importanţa şi actualitatea învăţăturii de credinţă referitoare la Taina Sfântului Maslu, precum şi a filantropiei creştine pentru viaţa credincioşilor.
Întregul personal al instituţiilor centrale bisericeşti aduce mulţumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhilor Sfântului Sinod, preoţilor, credincioşilor şi tuturor ostenitorilor care au făcut posibilă concretizarea, în faptă şi cuvânt, a învăţăturii noastre de credinţă referitoare la Taina Sfântului Maslu şi dimensiunea soteriologică a îngrijirii bolnavilor.Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

 


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.