Protoieria Moinesti Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

În Toma, rațiunea și credința se completează reciproc
A doua duminică după Învierea Mântuitorului este dedicată Sfântului Apostol Toma, Biserica dorind să ne aducă în atenție atitudinea sa, la început neîncrezătoare, apoi profund credincioasă. Episodul descris de Sfântul Apostol Ioan (Ioan 20, 19-31) este atât de emoționant, nuanțele istorisirii pe care le prezintă sunt atât de...

mai multe detalii
FACEBOOK

Hristos, Paștele nostru!
Slăvitul Praznic împărătesc al Învierii Domnului, ne găsește anul acesta, pe mulți dintre noi, cu inimile îndurerate, cu lacrimi în ochi și cu multă tristețe în suflete. Am fi dorit să fim împreuna cu cei dragi, în comuniune liturgică cu cei din comunitate, cuminecandu-ne cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului Hristos în cadrul...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021» Forme de sprijin financiar pentru unitatile de cultÎn Monitorul Oficial, partea I, nr. 541 din 27 august 2013, a fost republicată Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, după cum aflăm din Ziarul Lumina.

Documentul normativ reglementează cadrul metodologic referitor la formele de sprijin financiar acordate unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase din ţara noastră, recunoscute în baza Legii nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.

Hotărârea de Guvern reglementează, printre altele, acordarea de sprijin financiar unităţilor de cult pentru următoarele domenii: plata contribuţiilor privind completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical; restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult (monumente istorice aparţi­nând cultelor recunoscute din România); construirea şi repararea lăcaşurilor de cult; construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase; construirea şi repararea sediilor unităţilor de învăţământ teologic, pro­prietate a cultelor recunoscute etc.

De asemenea, documentul legislativ stipulează că sprijinul financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România poate fi alocat din bugetele locale ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, precum şi din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti.
Personalul neclerical angajat în unităţile de cult beneficiază de contribuţii pentru completarea drepturilor salariale numai pentru posturile unde acesta îşi are funcţia de bază.

Pentru obţinerea sprijinului financiar sunt necesare o serie de documente, precum: cererea-tip; devizul de lucrări pentru lucrările de executat; copii după autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii noi, după avizul eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional (în cazul monumentelor istorice), precum şi după avizul eliberat de Comisia pentru pictură bisericească (în cazul lucrărilor de pictură ale lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Orto­doxe Române); alte documente specifice tipului de activitate; avizul cultului sau unităţii centrale de cult, copia certificatului de înregistrare fiscală etc.
Ajutorul financiar acordat trebuie justificat de către beneficiar. Justificarea sprijinului se poate face prin diferite documente justificative prezentate în copii xerox şi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar. Se stipulează faptul că nu sunt admise la justificare facturile plătite înainte de primirea sprijinului financiar.

Religia - serviciu public esenţial

În Monitorul Oficial, partea I, nr. 548 din 29 august 2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 647/ 2013 privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Actul normativ reglementează aprobarea serviciilor publice esenţiale fără de care unităţile adminis­trativ-teritoriale (aflate în situaţie de criză financiară sau insolvenţă) nu pot funcţiona. Prin sintagma servicii publice esenţiale, actul normativ face referire la acele activităţi de interes general care îndeplinesc în mod regulat şi continuu o nevoie socială apreciată ca fiind de interes public. Între aceste servicii publice esenţiale este enumerată şi religia.
Potrivit anexei Hotărârii de Guvern, Lista serviciilor publice esenţiale fără de care unităţile administrativ-teritoriale, aflate în situaţia de criză financiară sau insolvenţă, nu pot funcţiona cuprinde: impozitele şi taxele locale; evidenţa persoanelor; iluminatul public; situaţiile de urgenţă; registrul agricol; sănătatea; amenajarea teritoriului şi urbanismului; cultura; învăţământul şi servici­ile auxiliare pentru educaţie; religia; alimentarea cu apă şi canalizare; asistenţa socială; sa­lubrizarea şi gestionarea deşeurilor; producerea, transportarea, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat şi autorizarea şi avizarea transportului public judeţean şi a transportului public local de călători.

Acelaşi act normativ stipulează că religia figurează în rândul serviciilor publice esenţiale în limita contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, finanţate din sume defal­cate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, aprobate prin legea bugetului de stat.

 


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.