Protoieria Moinesti Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

În Toma, rațiunea și credința se completează reciproc
A doua duminică după Învierea Mântuitorului este dedicată Sfântului Apostol Toma, Biserica dorind să ne aducă în atenție atitudinea sa, la început neîncrezătoare, apoi profund credincioasă. Episodul descris de Sfântul Apostol Ioan (Ioan 20, 19-31) este atât de emoționant, nuanțele istorisirii pe care le prezintă sunt atât de...

mai multe detalii
FACEBOOK

Hristos, Paștele nostru!
Slăvitul Praznic împărătesc al Învierii Domnului, ne găsește anul acesta, pe mulți dintre noi, cu inimile îndurerate, cu lacrimi în ochi și cu multă tristețe în suflete. Am fi dorit să fim împreuna cu cei dragi, în comuniune liturgică cu cei din comunitate, cuminecandu-ne cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului Hristos în cadrul...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021» Parintele Dumitru Staniloae comemorat la Iasi

 

Părintele Dumitru Stăniloae a fost comemorat, ieri, 3 octombrie 2012, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, instituție ce îi poartă numele. Pomenirea marelui teolog român s-a făcut în capela Facultății, atât în cadrul Sfintei Liturghii cât și la slujba Parastasului.

Cu această ocazie, părintele decan, Ion Vicovan, a apreciat importanța teologiei formulate de părintele Dumitru Stăniloae.

Părintele Dumitru Stăniloae a trecut la cele veşnice în Bucureşti (înmormântat la Mănăstirea Cernica) la 4 octombrie 1993. Studii secundare la Liceul „Andrei Şaguna2 din Braşov (1916-1922), superioare la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1923-1927), care i-a conferit doctoratul în 1928. Studii de specializare pentru Dogmatică şi Istorie bisericească la Facultăţile de Teologie din Atena (1927-1928), din Berlin (1928-1929), cu călătorii de studii şi documentare la Paris şi Belgrad (bursa de studii fiind acordată de Mitropolitul Nicolae Bălan). Profesor suplinitor (1929), provizoriu (1932) şi definitiv (1935) la Academia Teologică „Andreiană” din Sibiu, la care a predat Dogmatica, dar şi alte discipline; rector al Academiei (1936-1946), diacon (1931), preot (1932), protopop stavrofor (1940), redactor al ziarului „Telegraful Român” (ianuarie 1934 – mai 1945), La cererea noilor autorităţi comuniste de la noi, de la 1 ianuarie 1947 a fost nevoit să se transfere la Facultatea de Teologie din Bucureşti, ca profesor de Ascetică şi Mistică. În 1948, când Facultatea din Bucureşti a devenit Institut teologic de grad universitar, a fost încadrat ca profesor titular de Teologie Dogmatică şi Simbolică.

Arestat în 5 septembrie 1958, judecat şi condamnat la cinci ani de închisoare „pentru uneltire împotriva statului şi oamenilor muncii”; închis la Jilava şi la Aiud până în ianuarie 1963; angajat la Arhiepiscopia Bucureştilor, apoi reîncadrat la catedră din 1965, până la pensionare, în 1973; în anii următori, profesor consultant, îndrumător la doctorat al unor mari teologi de mai târziu:

Ion Bria,

Antonie Plămădeală,

Dumitru Popescu,

Constantin Galeriu,

Dumitru Radu,

Ioan Ică sen.,

Gheorghe Drăgulin,

Daniel Ciobotea - azi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, şi alţii). 

În ultima perioadă a vieţii a făcut parte din câteva delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Române care au vizitat alte Biserici din: Germania Federală (1970), Grecia (1971), Biserica coptă din Egipt (1971); Vaticanul (1971); delegat la al doilea Congres al profesorilor de Teologie Ortodoxă de la Atena (1976), precum şi la alte numeroase conferinţe teologice organizate mai ales de Consiliul Ecumenic al Bisericilor; a susţinut conferinţe la Facultăţile de Teologie din Atena, Tesalonic, Paris, Strasbourg, Bonn, Heidelberg, Tubingen, Freiburg, Geneva, Oxford, în SUA etc. „Doctor Honoris Causa” al Facultăţilor de Teologie ortodoxă din Tesalonic (1976), Atena (1991), Belgrad (1982), al Institutului Teologic „Saint Serge” din Paris (1981), al Universităţii din Bucureşti (1992); premiul „Dr. Leopold Lucas” al Facultăţii de Teologie Evanghelică din Tubingen, „Crucea Sf. Augustin” din partea primatului Angliei (1981). Membru corespondent (1990), apoi titular (1992) al Academiei Române.

Lucrări: Timp de aproape şapte decenii a publicat numeroase

- lucrări de Dogmatică, 

- Spiritualitate ortodoxă, 

- traduceri din literatura patristică şi postpatristică, fiind considerat unul dintre cei mai mari teologi şi gânditori creştini din secolul al XX-lea.

 

Lucrări cu profil dogmatic: Viaţa şi învăţătura Sf. Grigorie Palama. Cu trei tratate traduse (1938, reed. 1993 şi 2006); Iisus Hristos sau restaurarea omului (1943, reed. 1993); Teologia Dogmatica ortodoxă (3 vol., 1978, reed. 1996, 2009); Teologia Morală ortodoxă. Spiritualitatea ortodoxă (1981); Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă (1986); Chipul nemuritor al lui Dumnezeu (1987, reed. 1995); Studii de teologie dogmatică ortodoxă (1990); Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos (1991), Iisus Hristos, lumina lumii şi îndumnezeirea omului (1993); Sfânta Treime sau la început a fost iubirea (1993, ed. a II-a, 2005); Ascetică şi mistică creştină sau Teologia vieţii spirituale (1991 şi 1993); Ascetica şi mistica ortodoxă (2 vol., 1993); Mistica Bisericii Ortodoxe (2002), Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie (culegere de studii dogmatice, 1993 şi 2002); O teologie a icoanei (culegere de studii dogmatice, 2005); zeci de studii de Teologie Dogmatică şi Simbolică, de Spiritualitate ortodoxă, de o mare diversitate, publicate în periodice bisericeşti: „Revista Teologică” (Sibiu), „Gândirea”, „Ortodoxia”, „Studii Teologice”, „Biserica Ortodoxă Română” şi „Glasul Bisericii”, toate la Bucureşti, „Mitropolia Olteniei” (Craiova, mai ales traduceri din literatura patristică) şi altele; câteva sute de articole de îndrumare în „Telegraful Român”. 

Traduceri din opera sa dogmatică în limba greacă (Atena, 1973, 1978, 1980, 1990 şi 1994, Tesalonic, 1984); în limba franceză (Geneva, 1980, Paris, 1981, 1983, 1985, 1994); în limba germană (Zurich-Koln, 1985 şi 1990, Dusseldorf, 1995); în limba engleză (New York, 1980, 1993, 2000, 2002); în limba italiană (Milano, 1986, Roma, 1986, 1988), în limba sârbă (în SUA, 1994), toate realizate de teologi români sau străini - şi cu numeroase studii introductive (Daniel Ciobotea, Hermann Pitters, Constantin Coman, Ioan Ioniţă), unele cu prefeţe semnate de teologi consacraţi, ca John Meyendorff, Olivier Clement, Jurgen Moltmann, episcopul Kallistos Ware, Daniel Nesser şi alţii. Diverse studii publicate în reviste teologice de peste hotare: „Okumenische Rundschau”, „Sobornosti”, „Contacts” şi altele.

Lucrări cu alt profil (în volum): Viaţa şi activitatea patriarhului Dositei al Ierusalimului şi legăturile lui cu ţările române (1929, teză de doctorat); Ortodoxie şi românism (1939, reed. 1992 şi 1999); Poziţia dlui Lucian Blaga faţă de creştinism şi Ortodoxie (1942, reed. 1993 şi 1997); Uniatismul în Transilvania, încercare de dezmembrare a poporului român (1973); Reflecţii despre spiritualitatea poporului român (1992).

Traduceri din Sfinţii Părinţi şi scriitori bisericeşti: Filocalia sau culegere din scrierile Sfintelor Părinţi care arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, traducere, introducere şi note (vol. I-IV, Sibiu, 1946-1948, vol. V-XII, Bucureşti, 1976-1991; cu reeditări după 1993). În colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti: Sf. Grigorie de Nyssa, Scrieri (partea I, în colaborare, 1982); Sf. Maxim Mărturisitorul, Scrieri (2 vol., 1983 şi 1990); Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri (2 vol., 1987 şi 1991); Sf. Chirii al Alexandriei, Scrieri (4 vol, 1991,1992, 1994, 2000); Sf. Ioan Scărarul, Scara (1992); Sf. Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvântări teologice (1993); Sf. Dionisie Areopagitul, Opere complete... (1996); Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua (reed., 2006); Paladie, Istoria lausiacă (2007); numeroase alte traduceri din Sfinţii Părinţi şi scriitori bisericeşti în revista „Mitropolia Olteniei”. Traduceri din teologi moderni: Hristu Andrutsos, Dogmatica Bisericii ortodoxe răsăritene (1930); Wilhelm Nyssen, Începuturile picturii bizantine (1975); Wilhelm Nyssen, Pământ cântând în imagini. Frescele exterioare ale mănăstirilor din Moldova (1978); altele în reviste teologice. 

 


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.