Protoieria Moinesti Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

În Toma, rațiunea și credința se completează reciproc
A doua duminică după Învierea Mântuitorului este dedicată Sfântului Apostol Toma, Biserica dorind să ne aducă în atenție atitudinea sa, la început neîncrezătoare, apoi profund credincioasă. Episodul descris de Sfântul Apostol Ioan (Ioan 20, 19-31) este atât de emoționant, nuanțele istorisirii pe care le prezintă sunt atât de...

mai multe detalii
FACEBOOK

Hristos, Paștele nostru!
Slăvitul Praznic împărătesc al Învierii Domnului, ne găsește anul acesta, pe mulți dintre noi, cu inimile îndurerate, cu lacrimi în ochi și cu multă tristețe în suflete. Am fi dorit să fim împreuna cu cei dragi, în comuniune liturgică cu cei din comunitate, cuminecandu-ne cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului Hristos în cadrul...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021» Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil

 

  Biserica Ortodoxă sărbătoreşte la 8 noiembrie Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, denumiţi în popor şi "Voievozi". Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este sărbătoarea pe care Biserica o dedică îngerilor. Astfel, în data de 8 noiembrie nu îi prăznuim doar pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ci, totodată, toate cetele îngereşti. De asemenea, ca sărbătoare a îngerilor, ziua de 8 noiembrie a fost prăznuită de Biserică începând cu secolul al V-lea. Sărbătoarea se numeşte „Soborul Sfinţilor Arhangheli”, deoarece aminteşte de tradiţia care atestă modul în care a pus capăt Sfântul Arhanghel Mihail revoltei îngerilor răi. În momentul în care Satana a căzut împreună cu cei care l-au urmat în răzvrătirea lui, Sfântul Arhanghel Mihail ar fi spus: „Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi şi să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiţi şi cum se împărtăşeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor şi din înălţime au fost aruncaţi jos, în adînc. Să luăm aminte, cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsărea dimineaţa şi s-a sfărâmat pe pământ“.După ce a rostit aceste cuvinte, toate cetele îngereşti au început să cânte cântare de laudă.

În paginile Sfintei Scripturi sunt consemnate numeroase evenimente la care Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil au participat în mod direct şi, pe baza lor, Biserica i-a cinstit în mod special, mărturisind credinţa în sfinţii îngeri şi în ajutorul lor.

În canonul de rugăciune către toate puterile cereşti şi toţi sfinţii, noi îi cerem lui Dumnezeu: "Înconjoară-ne cu sfinţii tăi îngeri ca, prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi la cunoaşterea slavei Tale neapropiate". Dintre toţi îngerii lui Dumnezeu, în istorie un rol deosebit îl au Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, care sunt cunoscuţi cu numele, aproape de toate popoarele pământului. Aceşti doi slujitori vrednici ai lui Dumnezeu au participat la toate momentele importante ale istoriei mântuirii, arătând că legătura şi comuniunea cu Dumnezeu se face şi prin intermediul sfinţilor îngeri. Cei care nu cinstesc pe sfinţii îngeri nu cinstesc nici puterea lui Dumnezeu care se manifestă prin ei. În pictura bisericească din secolele trecute s-a strecut, datorită influenţelor occidentale, imaginea îngerilor pictaţi în formă de copil, bucălat, pe nori albi. Cine zugrăveşte chipul sfinţilor îngeri trebuie să o facă cu frică şi cu cutremur mare, gândindu-se la lucrările lor din istorie, dar şi la faptul că ei sunt apărătorii noştri împotriva diavolilor. Îngerii sunt persoane fără trupuri, duhovniceşti, şi sunt reprezentaţi în pictura bizantină în mod simbolic după lucrarea pe care o are fiecare de îndeplinit. Îngerii au aripi pentru că străbat spaţiul ca gândul şi sunt pictaţi ca oşteni pentru că se războiesc cu duhurile necurate în văzduh, după cum mărturisesc mulţi părinţi ai Bisericii.

 

"Cine este ca Dumnezeu?"

Sfântul Arhanghel Mihail este îngerul dreptăţii şi împlinitorul legii lui Dumnezeu. În ebraică Mihail înseamnă "Cine este ca Dumnezeu?", arătând că diavolul şi slujitorii lui au căzut din ceruri pentru că au vrut să fie ca Dumnezeu. Numele lui este un advertisment pentru cei care doresc să uzurpe locul lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Mihail este zugrăvit în chip de oştean având în mână o sabie vâlvăietoare de foc, semnul puterii dumnezeieşti, dar şi al dreptăţii pe care o înfăptuieşte neobosit. Arhanghelul Mihail este şi simbolul judecăţii lui Dumnezeu care pedepseşte păcatul şi nelegiuirea. Potrivit Apocalipsei, el va aduce biruinţa finală asupra diavolului şi a slujitorilor lui. Despre Mihail se spune că a ars cele două cetăţi desfrânate, Sodoma şi Gomora, şi a salvat pe dreptul Lot şi familia lui de la pieire.

 

Mihail, arhanghelul războinic

Mihail a mers înaintea poporului evreu când a ieşit din ţara Egiptului şi a contribuit la cucerirea popoarelor cananite care erau în pământul făgăduit de Dumnezeu lui Moise. Sfântul Mihail a fost protectorul poporului evreu. Prin excelenţă "un războinic" al lui Dumnezeu, Mihail l-a ajutat pe judecătorul Ghedeon să învingă în luptă. El a ajutat dintotdeauna pe cei nedreptăţiţi. Pe cei trei tineri evrei aruncaţi de babilonieni în cuptorul cu foc i-a salvat, iar pe Sfântul Apostol Petru l-a scos din închisoare. În Vechiul Testament, Arhanghelul Mihail este pomenit în mod direct de trei ori de către profetul Daniel în cartea sa la capitolele 10 şi 12: "Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, şi am ieşit biruitor", "nimeni nu mă ajută împotriva acestora, în afară de voievodul vostru Mihail", "în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău". În Epistola lui Iuda se redă un episod enigmatic: cearta Arhanghelului Mihail cu diavolul pentru trupul lui Moise. "Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: "Să te certe pe tine Dumnezeu!"". Tradiţia învaţă că Mihail s-a înfăţişat Sfântului Constantin cel Mare şi i-a arătat pe cer semnul Fiului Omului spunându-i: "Sub acest semn vei învinge!". Constantin l-a înfrânt în luptă pe Maxenţiu şi a dobândit tronul Imperiului Roman şi această victorie a fost atribuită tot firii luptătoare a Sfântului Mihail.Gavriil, arhanghelul bucuriei şi al blândeţii

Sfântul Gavriil este arhanghelul bucuriei, al blândeţii şi milei dumnezeieşti, al bunelor vestiri, profeţind în Vechiul Testament naşterea proorocilor şi a drepţilor lui Dumnezeu. Gavriil a făcut cunoscută lumii cea mai mare veste: întruparea şi naşterea Fiului lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria. Episodul întâlnirii Arhanghelului Gavriil cu Fecioara Maria este cel mai frumos şi mai tainic moment al istoriei, momentul când firea omenească a spus "da" lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavriil a vestit şi naşterea celui despre care Mântuitorul a spus că este cel mai mare om născut din femeie, Sfântul Ioan Botezătorul. Gavriil spune despre sine dreptului Zaharia că pururea stă înaintea lui Dumnezeu, arătând că se bucură de o mare cinste în rândul cetelor îngereşti, dar că este şi cel dintâi care cunoaşte voia şi planul lui Dumnezeu.

 

Buna Vestire adusă de Arhanghelul Gavriil

"Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea." (Luca 1, 26-38).

 


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.