Bucurii duhovniceşti în Parohia Leorda

0
72
Bucurii duhovniceşti în Parohia Leorda

Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinŢitului PĂrinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului Și BacĂului, în perioada 26-29 octombrie 2023 s-au aȘternut în viaŢa comunitĂŢii activitĂŢile pentru suflete sub genericul ,,Bucurii duhovniceȘti în Parohia Leorda” în contextul sĂrbĂtorii ,,Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” – ocrotitorul Bisericii parohiale.

Aflate a la doua ediŢie, evenimentele au fost rodul colaborĂrii în cele  administrativ-gospodĂreȘti a enoriaȘilor de toate vârstele, prin implicarea Comitetului parohial Și a Consiliului parohial, sub coordonarea preotului paroh Codrin LaslĂu. Programul zilelor duhovniceȘti a fost divers, împletind Sfintele Liturghii cu rugĂciunile de mulŢumire, pomenirea celor adormiŢi Și a ctitorilor, Sfânta TainĂ a Spovedaniei cu rugĂciuni pentru toatĂ trebuinŢa, Vecernia cu Litia, Taina Sfântului Maslu cu Agheasma, ,,a dĂrui” cu ,,a primi” bucurie.

Particularitatea acestei ediŢii a fost aducerea în ziua de prĂznuire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, a raclei cu pĂrticica din moaȘtele Sfântului Cuvios Antipa de la CalapodeȘti, de la Catedrala ArhiepiscopalĂ din Roman la Biserica parohialĂ de la Leorda. Prin cuvântul de învĂŢĂturĂ al PĂrintelui Protopop Costel MareȘ rostit în continuarea slujbei Sfântului Maslu, sfântul român originar din satul bĂcĂuan a fost fĂcut cunoscut Și a devenit astfel ,,prieten” al enoriaȘilor Și mijlocitor înaintea Sfintei Treimi.

În Duminica hramului, pe 29 octombrie, sub protia Preacuviosului PĂrinte Arhimandrit Nicodim BiŢic, soborul preoŢilor monahi Și de mir au slujit Sfânta Și Dumnezeiasca Liturghie. În cuvântul de învĂŢĂturĂ a fost adus în atenŢie darul vieŢii Și realitatea posibilitĂŢii învierii omului, tipologiile sfinŢilor lui Dumnezeu ca modele pentru creȘtinismul prezentului.

,,Aceste zile au fost simŢite ca o împlinire. Comunitatea parohialĂ a fost activĂ pe plan duhovnicesc Și cele patru zile de sĂrbĂtoare au fost încununarea pregĂtirilor din cursul sĂptĂmânilor anterioare, credincioȘii unindu-se din nou în Familia Bisericii lui Hristos”. (Pr. Codrin LaslĂu)