Parohia Ardeoani

Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” Ardeoani

Localitatea Ardeoani, județul Bacău

 

Istoric şi aşezare
Parohia Ardeoani se situează în depresiunea Tazlău-Cașin, pe malurile râului Tazlăul-Sărat, la 12 km de municipiul Moinești, fiind traversată de șoseaua națională DN2G, care leagă Bacăul de Moinești.
Populația este în mare majoritate de etnie română, de confesiune creștin-ortodoxă, cu o minoritate romano-catolică, tendința demografică fiind în continuă scădere față de deceniile trecute.
Așezarea are origini străvechi, în zona parohiei aflându-se un sit arheologic ce cuprinde urme neolitice aparținând culturii Cucuteni.
Localitatea Ardeoani este atestată la anul 1412 – Ardeaua , când domnitorul Alexandru cel Bun „dăruește lui Roman diac și fratelui său, Tudor, fiii lui Stanislav de la Neamț, satele Doliești (Ardeoani) și Leontinești pe Tazlăul Sărat” . Numele de „Ardeoani” provine, conform legendei, de la românii ardeleni care prin secolul al XV-lea s-au refugiat în aceste locuri datorită condițiilor vitrege din Transilvania. Ajungând aici, ei şi-au păstrat numele de „Erdely”(oameni ai pădurilor), de unde se pare că a rămas denumirea așezării. Există şi o altă legendă despre doi frați ardeleni Ion şi Leonte, stabiliți în aceste locuri. În vremea unui incendiu izbucnit în sat, Leonte a strigat către Ion: „Arde Ioane!” rămânând această expresie în memoria colectivă şi dând numele așezării. În documentele vremii mai apare și cu denumirile: Ardeoany (1790), Andeoanii (1835), Ardăuanii (1804, 1834), Ardeauanii (1804, 1857), Ardeoanii (1838), Ardianii (1856), Ardioana (1865), Ardioanii (1835, 1844, 1876), Ardioanile (1847), Ardionii (1844), Ardoanii (1858).
La 5 aprilie 1558, Alexandru Lăpușneanu „întărește lui Stan o parte dintr-o poiană din hotarul Ardeoanilor cumpărat de la Ioan” , iar domnitorul Miron Barnovschi, la 26 aprilie 1629 „întărește mănăstirii Berzunți, stăpânire asupra ocinii de la Cernu, în urma judecății avute cu Ignat din Ardeoani”.
La 1820, Ardeoanii era moșie răzășească; „Loc di hrană puțin. Alișverișul lor li esti cu munca, unii și cu cărăușie, Stare lor di mijloc”. Birnicii erau 10 de frunte, 13 de mijloc, 17 de coadă și aveau 96 de vite albe și 3 cai.

Lăcaşul de cult
Biserica parohială din Ardeoani are hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, este construită între anuii 1906 – 1911 din cărămidă, pe temelie de piatră, aparține stilului moldovenesc în formă de cruce, având pe pronaos turnul clopotniță şi fiind acoperită cu tablă. Construcția s-a făcut de meșteri necunoscuți, prin contribuția şi efortul enoriașilor, sub păstorirea preotului Ioan Procopie . Pictura interioară este realizată de pictorul Nicu Stoenescu din Râmnicu-Sărat. Catapeteasma este pictată de același pictor, este din lemn de tei şi datează din 1911.
În perioada interbelică biserica era în stare bună, iar parohia era formată din satele Ardeoani, Mârzănești și Iliești, având 2 hectare de pământ.
În anul 1959 biserica este renovată integral, cu contribuția enoriașilor, sub păstorirea preotului V. Schirliu.
Între anii 1997-2000 are loc o nouă reabilitare interioară (renovarea picturii realizată de pictorul Ion Cernat) şi exterioară prin efortul enoriașilor şi a sponsorilor, sub păstorirea preotului Costel Mareş, lucrările fiind încununate prin resfințirea din data de 4 iunie 2000, la care au participat IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi PS Ioachim Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului.
În curtea bisericii se află un așezământ social–filantropic cu hramul„Sfânta Cuvioasă Parascheva”, dedicat activităților specifice, care a fost construit între anii 2005-2010. A fost sfințit la data de 24 mai 2010 de către P.S. Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului
În perioada 2014 – 2021, preotul paroh Gheorghe Andrioaie, a demarat un amplu proiect de restaurare și consolidare a bisericii și întregului ansamblu eclesial cu sprijinul credincioșilor și al fiilor satului.

Preoți care au slujit:
Pr. Ursul (1772)
Pr. Apostol Dospinescu (1809)
Pr. Ioan Hanul (1809 – Valea Bejaniei)
Pr. G. Timiraș
Pr. Ioan Pricopie – 1911
Pr. Th.Ţimiraş – 1927
Pr. Lascăr
Pr. G. Misăilă
Pr. Vasile Schirliu – 1959
Pr. Antonie Mitică
Pr. Mareş Costel
Pr. Gheorghe Andrioaie 2012 –

Sfinţiri, resfinţiri, slujbe cu arhiereu:
În anul 2001 are loc resfințirea bisericii de către I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei împreună cu P.S.Ioachim Băcăuanul.
La data de 24 mai 2010 are loc sfințirea așezământului social–filantropic cu hramul„Sfânta Cuvioasă Parascheva”, de către Î.P.S. Ioachim Arhiepiscopul Romanului și Bacăului
La data de 21 iunie 2021 are loc resfințirea Bisericii cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” de către Arhim. Pimen Costea, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului împreună cu P.C. Preot Protoiereu Dr. Costel Mareș și un sobor de preoți.

Obiecte de patrimoniu
Nu are.

Biserica „Sfinții Arhangheli” Ardeoani

Localitatea Ardeoani, județul Bacău

Lăcașul de cult

Biserica cimitirului cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, este amintită la anul 1820, fiind de lemn și reparată la 1903. În anul 1938, în locul acestei biserici, este ridicată pe temelie de piatră și construită din lemn, biserica actuală, fiind pictată de către pictorul I. Dumitrescu şi restaurată de pictorul I. Cernat. În anul 1950, cu ajutorul enoriașilor și prin grija preotului Gheorghe Timiraș a fost renovată prima oară. O renovare capitală are loc între anii 1996-1997, prin grija preotului Costel Mareș, moment când s-a restaurat și înoit pictura interioară, s-au refăcut fațadele și aleile exterioare, efortul fiind încununat de resfinţirea ei de către P.S. Eftimie.

În anul 2022 are loc o renovare interioară și exterioară constând în: acoperiș nou, clopot nou, uși și ferestre noi, fațadă, obiecte de cult, toate din  darul fiilor satului și la inițiativa preotului paroh Gheorghe Andrioaie.

Biserica cimitirului funcționează în regim de capelă mortuară. Cimitirul parohial are o suprafață de aproximativ 3000 m2, fiind extins substanțial în anul 2013 şi împrejmuit cu gard metalic.

Sfinţiri, resfinţiri, slujbe cu arhiereu:

La data de 8. 11. 1997, are loc resfinţirea bisericii „Sfinţii Voievozi” de către P.S. Eftimie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.