Parohia Băhnășeni

Biserica „Sfinţii Voievozi

Sat Băhnășeni, Localitatea Pîrjol, județul Bacău

Istoric şi aşezare

Satul se numea în vechime Pleșești, fiind atestat documentar la 10 martie 1502, când voievodul Ștefan cel Mare „întărește cneaghinei Marga, nepoata Antolesei, satul Rădeni… în schimbul satului Pleșești”. În iunie 1707, un anume Iancio din Băhnășeni este amintit ca martor „la dania unei părți din moșia Spineni, pe apa Tazlăului Sărat”. La 6 august 1755, Băhnășeni este menționat ca fiind proprietatea lui Constantin Miclescu Paharnicului.

În primul Recensământ din Moldova, satul Băhnășeni nu este amintit, în schimb, el apare în Condica liuzilor din 1803, atunci când localitatea număra 25 de oameni, iar moșia aparținea lui Constantin Miclescu. La recensământul din 1859-1860, localitatea Băhnășeni număra 37 de persoane, urmând ca la sfârșitul secolului al XIX –lea, localitatea să numere 105 familii (339 suflete), aici mai existând și „20 gropi de păcură”.

Lăcaşul de cult

Biserica din acest sat a fost construită fie între 1822-1825 și reparată în 1901, așa cum apare în „Anuarul” din 1909, fie în 1834 după spusele lui Theodor Athanasiu: „… biserica din satul Băhnășeni cu hramul „Sânții Voievodi”. Construcția ei este de zid și cu aspect măreț înăuntru”. Istoricul Nicolae Stoicescu, susține pe lângă acești ani ai construcției bisericii și anul 1854, aspect menționat și în „Anuarul Eparhiei Romanului”. Preotul Jenică Popa, parohul acestei parohii la anul 1965, indică anul 1848, ca an al construcției bisericii, ctitor având pe Dimitrie Strat.

Stilul arhitectonic este în formă de corabie, fiind împărțită în compartimente; un mic pridvor, pronaos, naos și altar, având o singură turlă deasupra pronaosului. În anul 1944, interiorul bisericii a fost pictat de pictorul Jean Dumitrescu. Sfântul locaș a fost redeschis la 25 martie 1946, în timpul preotului Al. Mazilu.

Biserica a fost reparată în mai multe rânduri: 1901, 1919 și 1946, atunci când este pictată în interior de Ion (Jean) Dumitrescu. În 1963-1965 fundația va fi turnată din nou, se vor vopsi acoperișul și pereții exteriori. Catapeteasma este din lemn de tei, sculptată și suflată cu aur. În 1978 s-a realizat renovarea picturii, de pictorul Nicolae Pleșuvu, ajutat de Ion Barna.

Între anii 1998-2000, credincioșii parohiei au realizat cele 100 de trepte și o alee în serpentină, pentru a facilita accesul la Sfânta Biserică. Fiind conștienți că reparațiile capitale la Sfântul Lăcaș vor necesita un timp îndelungat, enoriașii au construit o anexă cu două încăperi. Aceasta a fost sfințită ca și capelă, în prezenta P.C. părinte protopop Petru Todeancă, în luna noiembrie a anului 2000, urmând ca după resfințirea Bisericii, anexa să îndeplinească rolul de casă praznicală.

În august 2001 s-au demarat lucrările la Sfânta Biserică. Turla – aflată într-o stare avansată de degradare – a fost dărâmată, reconstruită și înălțată. Au urmat dărâmarea acoperișului bisericii, a bolții, înălțarea acesteia pe baza unei centuri nou turnate. Noul acoperiș a fost realizat în stil moldovenesc.

Din motive obiective, clopotele au fost mutate într-o clopotniță de lemn, special amenajată, la capătul scărilor. Această clopotniță a fost acoperită cu tabla veche de la Biserică și a fost sfințită în noiembrie 2002.

La inițiativa Consiliului parohial și cu susținerea preotului paroh, au fost montate de către un fiu al satului ferestre cu geam termopan, iar în interior s-a pus gresie. Stranele au fost făcute din stejar, la Tg. Neamț.

Exteriorul a fost finalizat în 2004, prin grija consilierilor și a meșterilor din sat. Icoanele din ocnițe au fost realizate de pictorul Marcu M. de la Zănești [Neamț]. Pictura interioară, în frescă, este opera pictorului Dumitru Macovei din Moinești. Tot acesta a recondiționat și catapeteasma. De asemenea, toată instalația electrică a fost schimbată prin grija unui fiu al satului, Purcaru Ion.

În anul 2005 s-au turnat alei și terase noi din ciment. Toate aceste activități au fost coordonate direct de epitropul Neculai Ardeleanu, secondat de paraclisierul Ion Călin și sub discreta îndrumare a preotului paroh.

Preoţi care au slujit:

Pr. Mihai Apostolescu

Pr. Alexandru Mazilu

Pr. Jenică Popa

Pr. Mihai Gălușcă

Pr. Dorin Constantin Pușcașu 1998 – 2008

Pr. Bogdan Sardeni 2008 –

Sfinţiri, resfinţiri, slujbe cu arhiereu:

5 noiembrie 1978, s-a realizat sfințirea bisericii de către P.S. Eftimie

4 septembrie 2005, s-a realizat resfințirea bisericii de către P.S. Ioachim Băcăuanul.

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.