Parohia Bucșești I

Biserica ,,Sfântul Ioan Botezătorul” cu hramul ,,Înălțarea Sfintei Cruci”

Sat Bucșești, comuna Poduri, județul Bacău

Istoric și așezare

Parohia Bucșești I face parte din Protopopiatul Moinești, comuna Poduri, județul Bacău. Parohia cuprinde aproximativ jumătate din satul Bucșești.

Pentru prima dată satul Bucșești este atestat documentar în vremea lui Petru Aron, la 20 septembrie 1456 (6964), când domnitorul întărea jumătate din sat lui Moranciul, iar cel de-al doilea document este din vremea marelui Ștefan, datat la 2 octombrie 1460 (6968), când voievodul întărea jumătate din sat lui Petria Roșca.

În anul 1569 (7077) satul era propietatea lui Ioan, Grigore și Luca, nepoții lui Obreja, pe care aceștia l-au cumpărat de la ,,Lola și Stana, fetele Martei”; satul este amintit și în primul Recensământ din Moldova, între anii 1772-1774, fiind propietatea răzeșilor.

În anul 1820, despre această localitate se scriau următoarele: ,,Moșie răzășească. Loc de hrană nu au, fiind pădure. Alijverișul lor numai cu munca mâinilor, puțini și cărăuși. Starea a 3-a”. Satul avea 78 de locuitori, printre aceștia numărându-se și 4 preoți, 2 diaconi și ,,4 dascăli: 2 cu cartea Episcopiei Romanului, 2 cu cartea arhimandritului Meletie”.

Lăcașul de cult

Unele documente atestă faptul că biserica este spre apus, din lemn, bună, făcută în anul 1856 de către preotul Vasile Bârnu, cunoscută și ca ,,Biserica din Codreț”, după cum se vede ,,dintr-o notiță scrisă pe icoana hramului Sf. Ioan Botezătorul”.

În anul 1949 este ridicată, în locul celei vechi din 1856, o nouă biserică, întrucât în biserica veche nu se mai putea sluji; meșterii care au lucrat la ridicarea acestui sfânt locaș au fost Vasile V. Rusei, Vasile Adiaconiței, Vasile Dascălu, Neculai Palade, Neculai Gavriluță și Iordache Popa, iar în anul 1956, s-au realizat tencuieli interioare și exterioare, sfințite de P.S. Partenie.

În anul 1971 s-a realizat clopotnița, biserica fiind resfințită de P.S. Eftimie Bârlădeanul; în anul 2002 au loc noi renovări ale sfântului lăcaș, iar în 2006 este pictată în frescă, pictori fiind Pascu Petru și Pascu Ioan, la data de 31 octombrie 2010 are loc sfințirea bisericii, de P.S. Ioachim Băcăuanul și sfințirea unui așezământ social-filantropic ,,Sfântul Ioan Botezătorul”, preotul paroh Scorțanu Costică primind și distincția onorifică de iconom-stavrofor.

Preoți care au slujit:

Pr. Ioan Coșciug (amintit în anul 1856);

Pr. Gheorghe Popovici (amintit în anul 1876);

Pr. Ciosu Ioan (amintit în anul 1880);

Pr. Gălușcă Constantin

Pr. Nemțanu Constantin (1952-1994);

Pr. Scorțanu Costică (1994 -);

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu:

1956 sfințirea vechiului locaș de către P.S. Partenie;

1971 sfințirea clopotniței și resfințirea bisericii de către P.S. Eftimie Bârlădeanul;

31 octombrie 2010 sfințirea bisericii, de către P.S. Ioachim Băcăuanul, preotul paroh Scorțanu Costică primind distincția onorifică de iconom-stavrofor.

Obiecte de patrimoniu

-,,Sfântă Evanghelie” din anul 1828;

-,,icoană cu Sfântul Ioan Botezătorul” din anul 1866;

-,,icoană cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din anul 1881.