Parohia Bucșești II

Biserica ,,Sfântul Nicolae”

Sat Bucșești, comuna Poduri, județul Bacău

Istoric și așezare

Parohia Bucșești II face parte din Protopopiatul Moinești, comuna Poduri, județul Bacău. Parohia cuprinde aproximativ jumătate din satul Bucșești.

Pentru prima dată satul Bucșești este atestat documentar în vremea lui Petru Aron, la 20 septembrie 1456 (6964), când domnitorul întărea jumătate din sat lui Moranciul, iar cel de-al doilea document este din vremea marelui Ștefan, datat la 2 octombrie 1460 (6968), când voievodul întărea jumătate din sat lui Petria Roșca.

În anul 1569 (7077) satul era propietatea lui Ioan, Grigore și Luca, nepoții lui Obreja, pe care aceștia l-au cumpărat de la ,,Lola și Stana, fetele Martei”; satul este amintit și în primul Recensământ din Moldova, între anii 1772-1774, fiind propietatea răzeșilor.

Vizitând acest sat, protoiereul Theodor Athanasiu scria, referitor la această biserică: ,,în centrul satului este cea întâiu Biserică de zid, bună, făcută la anul 1780, de preotul Theodor Coșciug, cu ajutorul poporenilor, după cum arată pomelnicul ctitorilor”. Slujitor la acea dată, sfârșitul secolului al XIX-lea, era preotul C. Mârza, fără curs.

Lăcașul de cult

Unele documente atestă faptul că biserica a fost reparată în 1897 de preotul Ion Ciosu, paroh al parohiei Cernu, din care a făcut parte biserica, din anul 1897 și până după trecerea la cele veșnice a preotului Neculai Teodoriu, din 1972.

Sfântul lăcaș fusese ridicat pe fundație de piatră, pereții fiind din lemn și cărămidă, având formă de cruce, în stil moldovenesc, iar acoperișul era din tablă zincată. Catapeteasma este din lemn de tei, pictura fiind executată de N. Zugravu.

În 1988, biserica a fost reparată de către preotul Constantin Nemțanu, sfințită de P.S. Ioachim Vasluianul (Ioachim Mareș), originar din Măgirești.

Din anul 2011, când s-a organizat ca parohie, biserica a beneficiat de alte reparații, s-a construit altă clopotniță, gard împrejmuitor, preotul paroh de atunci fiind Neculai Alboaie.

Începând cu anul 2017 tânărul preot Alin-Ionuț Ciobanu, a coordonat ample lucrări de reamenajare ale acestui lăcaș de închinare, care au vizat inclusiv schimbarea vechiului acoperiș într-unul de tip ștefanian și întregirea ansamblului parohial prin ridicarea unui altar de vară cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Slujba de sfințire a avut loc în ziua de Duminică, 3 septembrie 2023, la care au participat IPS Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului dimpreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim Episcop al Daciei Felix, tânărul preot Alin-Ionuț Ciobanu primind distincția onorifică de iconom-stavrofor.

Preoți care au slujit:

Pr. C. Mârza (amintit în anul 1780);

Pr. Theodor Coșciug (amintit în anul 1809);

Pr. Ciosu Ioan (amintit în anul 1897);

Pr. Neculai Teodoriu (până în anul 1972);

Pr. Nemțanu Constantin;

Pr. Ioan Mera;

Pr. Corbu Arpad;

Pr. Scorțanu Costică (1994-2011);

Pr. Alboaie-Nicolae (2011-2015);

Pr. Ciobanu Alin-Ionuț (2015 -).

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu:

1988 sfințirea bisericii P.S. Ioachim Vasluianul (Ioachim Mareș), în timpul preotului Constantin Nemțanu;

3 septembrie sfințire biserică, IPS Ioachim Arhiepiscopul Romanului și Bacăului împreună cu P.S. Ieronim Episcop al Daciei Felix, tânărul preot Alin-Ionuț Ciobanu primind distincția onorifică de iconom-stavrofor.

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.