Parohia Frumoasa

Biserica cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

Sat Frumoasa, comuna Balcani, județul Bacău

Istoric și așezare

Parohia Frumoasa face parte din Protopopiatul Moinești, comuna Balcani, județul Bacău. Denumirea veche a satului era Flocești, așa după cum reiese din documente. Primul document în care apare menționată localitatea, este din 8octombrie1472, atunci când marele Ștefan „întărește lui Petru, fiul lui Bâlco, satul Flocești pe Tazlăul Mare”.

Ultimul document în care apare menționată localitatea Frumoasa este din data de 2 iunie 1658, atunci când domnitorul Gheorghe Ghica „judecă pricina dintre feciorii lui Ionașco Văliște și ginerii lui Tofan Seachil, fost căminar, pentru un loc la Frumoasa”.

Lăcașul de cult

Fosta biserică din Frumoasa a fost construită în anul 1803 de către diaconul Gheorghe Popescu după cum reiese din însemnarea făcută pe Sfânta Evanghelie de către preotul Constantin Bobulescu, slujitor la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași și care menționează că a găsit această însemnare pe diferite cărți de cult, în anul 1919.

Biserica fusese construită din lemn de brad (bârne cioplite pe patru părți încheiate în cheutori) pe temelie de piatră, în formă de corabie, acoperită cu șindrilă. Biserica privită în exterior avea un aspect simplu și plăcut. Avea un turn din lemn de mici dimensiuni, cu un clopot de 60 kg. Arhitectul este necunoscut. Stilul în care s-ar încadra această biserică este cel bizantin.

Catapeteasma era din lemn de tei în care erau așezate icoane cu pictură veche, aproape ștearsă, fondul predominant fiind roșu deschis.

Chipurile ctitorilor nu erau zugrăvite, reparații la biserică fiind făcute în anul 1890 la acoperiș și o tăbănuire la pridvor, în 1919, când s-au făcut ferestrele, totul pe cheltuiala enoriașilor.

Biserica a ars în totalitate în anul 1980 și s-a construit o altă biserică pe locul fostei biserici în anul 1983.

În anul 2005 la propunerea Preotului Sandu Romeo și a consiliului parohial sau început lucrările de construire a unei Case praznicale. Până în 1 noiembrie 2008 biserica din Frumoasa a fost filie a Parohiei Balcani, după această dată fiind parohie de sine stătătoare, având ca preot paroh pe pr. Purcaru Gheorghe-Ionuț.

În anul 2019 la propunerea preotului paroh Nechita Marius Gheorghe și a Consiliului parohial s-au început lucrările de construcție la Capela mortuară și pavarea curții bisericii cu pavele.

În anul 2020 biserica a fost înpodobită cu odoare noi: (candele, policandre și covoare).

În anul 2021 s-a sfințit Capela mortuară de către părintele Protopop Costel Mareș împreună cu un sobor de preoți.

În anul 2022 la propunerea preotului paroh Nechita Marius Gheorghe și a Consiliului parohial s-au început lucrările de construcție a unui nou lumânărar .

În anul 2023 cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului părinte Ioachim, s-au început lucrările de schimbare a acoperișului și a fațadei bisericii.

Preoții care au slujit :

– pr. Constantin Neculai 1919

– pr. Acatrinei Epifanie 1920

– pr. Nicolau Ioan

– pr. 1970 Popescu Ion

– pr. Sandu Romeo 1983-2008

– pr. Purcaru Gheorghe Ionuț 2008-2017

– pr. Nechita Marius Gheorghe 2017 –

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu

– 11 noiembrie 1984 – P.S. Eftimie al Romanului a oficiat slujba de resfițire a bisericii

– 26 septembrie 2015-P.S. Ioachim Băcăuanul a oficiat sluba de sfințire a casei de prăznuire

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.