Parohia Ghimeș-Făget

Biserica cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”

sat Făget, comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău

Istoric şi aşezare

Parohia Ortodoxă Ghimeş – Făget se află în raza comunei Ghimeş – Făget, Jud. Bacău, localiatate situată în partea de Nord – Vest a Protopopiatului Moineşti. Se întinde pe o lungime de 10 km dealungul Drumului Naţional 12, Miercurea – Ciuc – Comăneşti, pe frumoasa vale a râului Trotuş foarte aproape de izvor, precum şi pe văile pâraielor Tărhăuşi, Bolovăniş şi Răchitiş, între culmile munţilor Ciuc şi Tarcău.

Lăcaşul de cult

Biserica Parohială Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril datează din anul 1800. Ea a fost ridicată de 80 de familii din piatră de râu, devenind prima biserică românescă din piatră din județul Ciuc.

Forma inițială a bisericii a fost de navă, catapeteasma din lemn de brad, iar icoanele au fost pictate în 1869.

După anul 1948 s-au făcut lucrări de renovare, extindere și înfrumusețare a sfântului locaș.

În anul 1967 biserica a fost extinsă. Între 1968-1969 biserica a fost pictată în frescă de Mioara Pruteanu-Struteanu.

La data de 5 octombrie 1969 sfântul loaș a fost sfințit de către P.S. Partenie Ciopron.

La lucrările ce au fost efectuate înainte de sfințirea din 1969, au participat următorii meșteri: Zamfir Vasile, Suciu Andrei, Gârbea Emeric și Suciu Augustin.

Între 1995-1997 au avut loc reparații capitale. În 1998 are loc renovarea picturii de pictorul Popescu N., sub îndrumarea pictorului Macovei Dumitru.

4 iulie 1999 reprezintă data la care a avut loc resfințirea bisericii, de P.S. Eftimie Luca.

Din septembrie a anului 2002, la Parohia Ghimeş – Făget cu un număr de 450 familii, se înfinţează postul II pentru preot şi ca slujitor este numit Pr. Olah Alexandru Sebastian.

Preoţi care au slujit:

 1. Dumitru Cerbu (1923-1927),
 2. Iancu M. Bărbat (1927-1930),
 3. Romulus Ciocan (1930-1931),
 4. Gheorghe Ghiorghiu (1931-1935),
 5. Țiței Traian (1935-1940),
 6. Nicolae Popescu (1947-1948),
 7. Iuliu Ișa (1948),
 8. Gheorghe Constantin (1948-1949),
 9. Gheorghe Albu (1950-1951),
 10. Leonte Spiridon (1951-1960),
 11. Pavel Curcuță (1960-1974),
 12. Vențel Balcanu (1974-1982),
 13. Viorel Olah (1982 – 2015)
 14. Alexandru Sebastian Olah (2002-2015 – ca preot coslujitor; 2015- ,ca preot paroh)

Sfinţiri, resfinţiri, slujbe cu arhiereu:

05 noiembrie 1967 – PS Dr. Partenie Ciopron a oficiat slujba de sfințire a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”;

1969 – PS. Eftimie Luca –sfințirea picturii;

04 iulie 1999 – PS Eftimie Luca – resfințirea bisericii;

2003 – vizită de lucru PS Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului;

12 iunie 2011 – PS Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, slujba arhierească „Rusalii în inima Carpaților”;

01 iunie 2015 – ÎPS Ioachim arhiepiscopul Romanului şi Bacăului a oficiat slujba de sfințire a Casei praznicale din Făget

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.

 

Biserica cu hramul „Sfântul Simeon Stâlpnicul”

Sat Bolovăniș, comuna Ghimeș – Făget, județul Bacău

Istoric și așezare

Satul Bolovăniș face parte din comuna Ghimeș – Făget și se întinde de-a lungul pârâului Bolovăniş.

La recensământul din 2002 avea o populație de 1.011 locuitori.

Lăcașul de cult

Biserica cu hramul „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din satul Bolovăniș a fost ridicată în anul 1900, pe terenul donat de Bârsan Nicolae. Timpul și-a pus nemilos amprenta pe vechea biserică, astfel încât, în anul 1958, credincioșii împreună cu preotul Spiridon Leonte au ridicat un nou locaș de cult. Acesta era construit din bârne de brad, având forma de corabie și un turn cu două clopote.

În anul 1971 au avut loc lucrări de reabilitare în valoare de 69.984 lei, care au inclus: instalația electrică, tencuirea bisericii în interior și exterior. Biserica a fost pictată în același an de Mioara Pruteanu-Struteanu. Valoarea picturii a fost 42.109 lei.

Între anii 2002 – 2004, Biserica din satul Bolovăniş a fost acoperită din nou cu tablă zincată şi lambrisată în exterior.

Preoți care au slujit

Pr. Spiridon Leonte

Pr. Pavel Curcuță

Pr. Olah Viorel

Pr. Olah Alexandru Sebastian

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu:

1958 – Preasfințitul Teofil Hirineanu, Episcop greco- catolic a oficiat slujba de revenire la ortodoxie (pr. Leonte Spiridon);

24 septembrie 1972 – P. S. Eftimie Luca, Arhiereu – Vicar al Episcopiei Romanului și Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a picturii (pr. Curcuță Pavel).

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.

 

Biserica cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie”

Sat Răchitiș, comuna Ghimeș – Făget, județul Bacău

Istoric și așezare

Satul Răchitiș aparține comunei Ghimeș – Făget și se întinde pe valea pârâului Răchitiș.

Lăcașul de cult

Biserica cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie” din satul Răchitiș a fost ridicată în anul 1900, de către preotul greco-catolic Gavril Ciubotaru, împreună cu credincioșii. Sfântul locaș era ridicat din lemn de brad, având forma de corabie.

În anul 1948, după război, biserica a fost renovată de preotul greco-catolic Victor Gherghel. Pereții din interior au fost tencuiți, iar cei din exterior au fost îmbrăcați cu scândură. De asemenea, au fost reparate tavanul și acoperișul. Biserica avea două clopote, iar catapeteasma era realizată din scândură.

Între anii 1974 – 1978 a fost ridicată o nouă biserică, zidită din cărămidă, sub păstorirea preotului Pavel Curcuță și finalizată de preotul Vențel Balcanu. Pictura acestei noi biserici a fost realizată între anii 1985 – 1988 de pictorul Dumitru Macovei, în tehnica fresco, sub păstorirea preotului Olah Viorel.

Preoți care au slujit

Pr. Gavril Ciubotaru

Pr. Victor Gherghel

Pr.Pavel Curcuță

Pr.Vențel Balcanu

Pr. Olah Viorel

Pr. Olah Alexandru Sebastian.

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu:

20 august 1978 – – P. S. Eftimie Luca, Arhiereu – Vicar al Episcopiei Romanului și Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a bisericii (Pr. Balcanu Vențel)

11 septembrie 1988 – P.S. Ioachim Vasluianul a oficiat slujba de resfințire (Pr. Olah Viorel)

4 iulie 1999 – P. S. Eftimie, Episcop al Eparhiei Romanului, a oficiat slujba de resfințire a locașului de cult

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.

 

Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”

Sat Buha, comuna Ghimeș – Făget, județul Bacău

Istoric și așezare

Satul Buha aparține comunei Ghimeș – Făget.

Lăcașul de cult

Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din satul Buha a fost ridicată în anul 1900, pe terenul donat de Spanache Petre.

În anul 1959, în timpul păstoririi preotului Spiridon Leonte, sfântul locaș a fost renovat în întregime. Meșterul care a ridicat biserica în formă de corabie, din lemn de brad și a acoperit-o cu șindrilă, se numea Rusu Gheorghe. El a fost ajutat de câteva familii care nu trecuseră la romano-catolici. În același an au fost pictate și icoanele de pe catapeteasmă de către un pictor din Valea Rece.

În anul 2020, sub păstorirea preotului Olah Alexandru, sfântul locaș a fost refăcut integral.

Preoți care au slujit

Pr. Spiridon Leonte

Pr. Olah Viorel

Pr. Olah Alexandru Sebastian

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu:

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.

 

Biserica cu hramul „Nașterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”

Sat Tărhăuși, comuna Ghimeș – Făget, județul Bacău

Istoric și așezare

Satul Tărhăuși aparține comunei Ghimeș – Făget și se întinde pe valea pârâului Tărhăuși.

Lăcașul de cult

Biserica cu hramul „Nașterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul” din satul Tărhăuși a fost ridicată în anul 1962, sub forma unei capele, din lemn și scândură, prin grija preotului Pavel Curcuță.

În anul 2017, s-a construit o biserică nouă, din lemn.

Preoți care au slujit

Pr.Pavel Curcuță

Pr. Olah  Viorel

Pr. Olah Alexandru Sebastian.

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu:

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.