Parohia Lăloaia

Biserica cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului”

Cartier Lăloaia, strada Minerului, oraș Comănești, județul Bacău

Istoric şi aşezare

Parohia Lăloaia face parte din Protopopiatul Moinești, oraș Comănești, județul Bacău.

Cartierul Lăloaia este situat în partea de vest a orașului Comănești, amplasat pe terasele inferioare și mijlocii de partea dreaptă a râului Trotuș. El se întinde pe o lungime de 3 kilometri de-a lungul șoselei naționale Ghimeș – Onești, având străzi înguste, fiind o așezare muntoasă. Numele cartierului vine de la muntele Lăloaia, la poalele căruia se află așezat. Locuitorii cartierului sunt în majoritate de religie ortodoxă, numai 1-2% fiind de alte confesiuni. Ocupația principală a oamenilor a fost de muncitori minieri, forestieri și petroliști (astăzi pensionari), în prezent puțini mai au un loc de muncă, mulți tineri fiind plecați în străinătate. Obiceiuri și datini strămoșești se păstrează în legătură cu sărbătorile Nașterii Domnului și a Anului Nou: colinde, steaua, jianul, capra, jocul ursului, etc.

Lăcaşul de cult

Biserica parohială, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” a fost construită între anii 1908-1928, de către antreprenorii italieni Vicențiu și Nardi. Mai înainte, în satul Lăloaia a existat o altă biserică cu hramul „Sfântul Nicolae”, construită în anul 1750 și care s-a dărâmat, pe locul ei construindu-se o troiță. Biserica actuală este construită din piatră, în formă de cruce, cu o lungime de 26 de metri și o lățime de 10 m, tencuită în exterior în praf de piatră, cu ocnițe pictate. Are un aspect frumos, fiind împodobită cu două turle de zid, cea de la intrare fiind folosită ca și clopotniță.

Biserica a fost construită din contribuția credincioșilor, din comitetul de construcție făcând parte: pr. Ghiță Hanganu, Simion Lascăr, Guță Grigoraș, Ion Damian, Ghiță Șeptilici, Neculai Țăranu, Mihalache Burlacu, Neculai D. Țăranu, Ștefan Candit și Neculai Gr. Damian.

Biserica este pictată în ulei de pictorul C. Emil Ionescu din orașul Bacău, în anul 1928. Catapeteasma este din lemn de stejar, sculptată cu ajur de Ioan Mancaș, din orașul Roman, în anul 1927. Icoanele de la catapeteasmă şi anume: Icoanele Împărăteşti, Sfânta Treime, Cina cea de Taină şi Maica Domnului au fost pictate la Chişinău, de pictorul I. Passcov, în 1927. Actualmente, pictura murală a bisericii este în stare mediocră şi nu are valoare artistică deosebită.
Biserica are tot mobilierul și obiectele necesare pentru exercitarea cultului și nu deține obiecte prețioase de o valoare artistică deosebită sau de patrimoniu.

În timpul păstoririi preotului Gheorghe Grigoraș, în anul 1950, s-au făcut unele reparații în interior și s-au legat în fier doi pereți fisurați în urma cutremurului. În anii 1956 și 1966 s-au reparat în exterior tencuiala și s-a vopsit toată tâmplăria.

În timpul păstoririi preotului Vasile Acostăchioaie, între anii 1985-1991, s-a spălat și s-a refăcut pictura interioară a bisericii, s-a refăcut catapeteasma, împodobindu-se cu foiță de aur, s-au pictat ocnițele exterioare și s-a consruit o Casă Praznicală.

În timpul păstoririi preotului Georgel Lungu s-au executat următoarele lucrări:

-1997-1998 s-a înlocuit vechiul acoperiș din țiglă (spart pe alocuri) cu acoperiș din tablă din aluminiu;

-1999-2000 s-a placat temelia bisericii cu piatră naturală din Slănic Moldova și s-a finalizat tencuiala exterioară în praf de piatră, înoindu-se pictura la ocnițele de sub streașina acoperișului;

-2004-2005 biserica a fost dotată cu centrală termică. S-a  înlocuit vechiul acoperiș din țiglă al Casei Praznicale  cu acoperiș din tablă ondulată, s-a amenajat sala pentru praznice și s-a dotat bucătăria cu toate cele necesare;

-2006-2008 s-au construit o anexă lângă Casa Praznicală și un lumânărar;

-2009 pridvorul bisericii a fost pavat cu marmură iar ușile de la exterior au fost înlocuite cu altele noi, sculptate, din stejar;

-2016-2017 a fost construită și pictată Capela mortuară;

-2021 s-a executat instalația de încălzire prin pardoseală a bisericii și placarea cu marmură a întregului paviment interior.

Toate lucrările au fost efectuate exclusiv din contribuția credincioșilor parohiei. În prezent, biserica și celelalte dependințe sunt în stare bună.

Preoţi care au slujit:

Preot paroh:

  1. Ghiță Hanganu (1924-1940),
  2. Gheorghe Grigoraș (1940-1974),
  3. Vasile Acostăchioaie (1974-1997),
  4. Georgel Lungu (1997 – ).

Preot slujitor:

  1. Georgel Lungu (1994-1997),
  2. Vasile Acostăchioaie (1997-1999),
  3. Sorinel Ungureanu (1999-2021),
  4. Gabriel Piștea (2021-2022),
  5. Adrian Țuglea (2022 – ).

Slujbe cu arhiereu:

2005 – ÎPS Ioachim Băcăuanul, arhiepiscop al Episcopiei Romanului și Bacăului

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.