Parohia Lucăcești

Biserica cu hramul „Sfinții Voievozi”

Municipiul Moinești, județul Bacău

Istoric și așezare

Parohia Sfinții Voievozi Lucăcești, situată în Municipiul Moinești, strada Lucăcioaia, nr. 10, face parte din Protopopiatul Moinești.

Localitatea este atestată documentar pentru prima data la 4 octombrie 1440, atunci când voievozii „Ilie și Ștefan întăresc Mănăstirii Bistrița satul Lucăcești, pe Tazlăul Sărat” (Pr Banciu Paraschiv- „Protopopiatul Moinești. File de istorie, trecut și prezent”). În decursul istoriei, satul este amintit în documente și în vremea domnitorilor Ștefan cel Mare (1459 și 1462), Petru Șchiopul (18 aprilie 1576), Vasile Lupu (1639 și 1640).

În relatările unor călători străini, localitatea este amintită sub numele de Lucaciani, la anul 1590, de către călugărul Bernadino Quirini, iar în noiembrie 1670 Giovanni Battista Del Monte Santa Maria scria într-o scrisoare că la Lucăcești și Solonț „se află câte o biserică de lemn” (Pr Banciu Paraschiv- „Protopopiatul Moinești. File de istorie, trecut și prezent”).

Lăcașul de cult

Actuala biserică din zid a fost construită între anii 1847 – 1850, pe locul unei mai vechi biserici din lemn. „Biserica e în mijlocul satului, de zid, în stare bună, clădită în anul 1850, dupe cum arată veleatul scris la frontispiciu (…) N. Anghel, posesorul Moșiei Lucăcești, a contribuit mult la facerea bisericii.” (Pr Banciu Paraschiv- „Protopopiatul Moinești. File de istorie, trecut și prezent”).

De-a lungul timpului, biserica a fost reparată de mai multe ori: 1877, 1898, 1907. Reparații capitale s-au efectuat în timpul păstoririi preotului Ioan Boeru, între anii 1965-1966, când s-a și pictat biserica, de către Aurelian Bucătaru și Ecaterina Ardeleanu din București. La data de 5 iunie 1966 a fost sfințită biserica de către Preasfințitul Partenie Ciopron, Episcopul Romanului și Hușilor.

În 1996, sub coordonarea preotului paroh Adrian Constantin, a fost construit Așezământul social-filantropic, aflat în curtea bisericii, sfințit în data de 25 mai 1997 de către Prasfințitul Eftimie Luca, Episcopul Episcopiei Romanului.

Între anii 1998-2001, în timpul păstoririi preotului Adrian Constantin, s-au efectuat reparații capitale ale bisericii, fiind renovată și pictura, în anul 2000, de către pictorul Elena Rangheț. Biserica a fost reparată interior – exterior, lărgit pridvorul, stolerie metalică nouă, pardoseală din gresie, încălzire centrală, aer condiţionat, catapeteasmă şi mobilier din lemn de stejar, pictură în tehnica „fresco”, policandre aurite, vitralii. Lucrările efectuate au determinat resfințirea bisericii, în data de 8 iulie 2001, de către Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului.

În anul 2019 a fost construită, prin alipire de Așezământul social-filantropic, capela mortuară, împodobită cu icoanele de la vechea catapeteasmă a bisericii.

În inventarul Parohiei Sfinţii Voievozi Lucăceşti intră şi casa parohială donată în anul 1922 de către P.C. Preot Alexandru Antohi şi soţia sa Ecaterina. La casa parohială au fost efectuate lucrări de consolidare, reparaţii interioare şi exterioare, împrejmuiri, în perioada 1996 – 2008. A fost lărgită curtea principală şi s-a plantat o livadă de pomi fructiferi, în special meri.

Preoți care au slujit:

Preot Vasile Crăciun (1775)

Preot Petre Crăciun

Preot Constantin Crăciun

Preot Ioan Crăciun

Preot Alexandru Antohi (1877-1935)

Preot Ion Apostolescu

Preot Ioan Boeru

Preot Ioan Popescu

Preot Vasile Pintilie

Preot Adrian Constantin:1995 –

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu:

– 5 iunie 1966 – Preasfințitul Partenie Ciopron, Episcopul Romanului și Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a bisericii

– 25 mai 1997 – Preasfințitul Eftimie Luca, Episcopul Romanului, a oficiat slujba de sfințire a Așezământului social-filantropic

– 8 iulie 2001 – Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului, a oficiat slujba de sfințire a bisericii

Obiecte de patrimoniu:

Nu sunt