Parohia Măgirești

Biserica  cu  hramul  ”Nașterea Maicii Domnului”

Sat. Măgirești, Comuna Măgirești, Județul Bacău.

Istoric și așezare.

Parohia Măgirești, face parte din Protopopiatul Moinești, Comuna Măgirești, Județul Bacău, este situată la poalele Subcarpaților Orientali, într-o zonă predominant de deal, dar cuprinde și zone de câmpie și munte.

Localitatea Măgirești este atestată documentar la 26 Iunie 1646. Satul este amintit și in sec. XVIII, atunci când are loc primul recesământ din Moldova, satul apare atunci sub numele  de  Măjerești, având 60 de case.

În anul 1820, satul Măgirești, face parte din Ocolul Tazlăului de Sus,  dar apare și în Catagrafia din anul 1831, având 161 de locuitori, printre aceștia numărânduse  patru preoți și doi dascăli.

Locașul de Cult.

Istoria aceste așezări, consemnează prezența unui locaș de închinare la marginea satului, în apropiere de șoseaua Moineștilor pe un vârf de deal. Biserica este de zid, în stare bună, ridicată la anul 1822 de locuirorii satului.

La început, hramul Bisericii era ”Sfinții Arhangheli”, din datele existente anul 1808, este dat ca an al ridicări acestui Sfânt Locaș, tot în același an a avut loc și târnosirea Bisericii.

În anul 1936 este realizată pictura, renovată în anul 1984, de pictorul  Gheorghe Matei. S-au făcut și reparații capitale în anii 1916, 1928,1936, 1877-1984.

Cutremurul din anul 1940, a afectat Biserica, astfel încât  în anul 1951 s-au efectuat reparații atât la exterior, cât și la interior, unde va fi pictată de pictorul Aurel Tabacu.

Preoți care au slujit:

Preot Dragnea (1749-1750)

Preot Toader, Preot Cazan (1750)

Preot Vasile, Preot Constantin  (1772)

Preot Vasile, Preot Gavril Măgerescu

Preot Ștefan Lupan (1809)

Preot Cazacu (1812)

Preot Roșu

Preot Gheorghe Ancuței

Preot Ilie Mareș

Preot Uliu

Preot Ștefan

Preot Ioan Toderescu (1883-1915)

Preot Ioan Cojan (1915-1950)

Preot C. Popa- preot ajutător (1936)

Preot Gheorghe Cojan (1946-1990)

Preot Gheorghe Andreoaie (1990-2001)

Preot Sorin Mariș (2001)

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu.

1985 – P.S. Eftimie, P.S. Ioachim Vasluianul

1995 – P.S. Ioachim Mareş

2001 – P.S. Ioachim Băcăuanul, P.S. Corneliu Bârlădeanu, P.S. Ioachim Mareş

2008 – P.S. Ioachim Băcăuanul

Obiecte patrimoniu.

Cărți vechi :

Evanghelie (1742)

Apostol (1758)