Parohia Nadișa

Biserica ,,Sfântul Ierarh Nicolae”

Sat Nadișa, comuna Strugari, județul Bacău

Istoric și așezare

Parohia Nadișa face parte din protopiatul Moinești și are în componența sa satele Nadișa și Strugari.

Ca și poziționare geografică parohia este situată în parte de N.E. a județului Bacău între dealurile Boșotenilor și Strugarilor, întizându-se pe o lungime de1, 5 km.

Localitatea este amintită documentar în vremea lui Ștefan cel Mare atunci când domnitorul ,,întărește miluirea fata Berinii (Berea)” câteva sate deasupra Nadișii.

Tot Ștefan  cel Mare în 1492 și 1497 întărește anumitor persoane satul Nadișa.De asemenea un alt document ce amintește de acest sat este cel din timpul lui Petru Rareș când acesta ,,întărește lui Stan…satul Nadișa”.

Lăcașul e cult

Biserica cu hramul ,,Sf. Ier. Nicolae” datează din anul 1741 fiind construită de săteni din lemn, însă în 1905 pe locul ei va fi ridicată actuala biserică tot cu hramul ,,Sf. Ier. Nicolae”.

Ea este construită din lemn de stejar (furci) tencuit în interior și exterior, acoperișul fiind din tablă albă zincată în vechiul stil moldovenesc. Catapeteasma a fost pictată în 1905 de Nae Orășanu din Râmnicu Sărat.

Biserica a fost reparată în mai multe rânduri: 1918, 194 – reparații capitale, 1952 – se adaugă 4 contraforți din fier-beton, cu legături de fier în pereții laterali. În 1964 i s-a făcut o altă reparație capitală cu contribuția enoriașilor și cu o donație din partea Episcopiei Romanului și Hușilor.

Sfințiri, resfințiri și slujbe cu arhiereu:

1978 – s-a resfințit de către PS Eftimie, Episcopul Romanului și Hușilor biserica cu hramul ,,Sf.Ier. Nicolae”

Preoți care au slujit

Pr. Timotei Noor, Pr. Simeon Noor (1809)

Pr. Ștefan Nicolau (ante 1882)

Pr. C. Merica (1882-1935)

Pr. Traian Vlasie (1935-1963)

Pr. M. Pușcalău (1964-1966)

Pr. Ioan Sărăcuțu

Pr. Adrian Cărăușu

Pr. Mihai Cucoș

Pr. Ioan Muntean

Pr. Costică Scorțanu

Pr. Ciprian Lăzăroiu (1994 – )

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.

Biserica ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

Sat Strugari, comuna Strugari, județul Bacău

Istoric și așezare

Satul Strugari este reședința comunei Strugari, județul Bacău, biserica de aici fiind filie a parohie Nadișa ce face parte din protopopiatul Moinești.

Ca și poziționare geografică, satul este așezat pe vale, între dealurile Nadișei și Cetățuiei în partea de N.E. a județului Bacău și întinde pe o lungime de 2 km.

Istorcii precizează faptul că Strugari este de fapt vechiul sat Năsoești, atestat documentar încă din anul 1491 când Ștefan cel Mare întărește fiicei lui Berea, pe nume Marina, satul Năsoești.

Alte documente care atestă vechimea acestei comunități le mai avem și din timpul domnitorilor Bogdan Vodă Lăpușneanu, Petru Șchipul, Alexandru Vodă Ilaș, Grigore Ghica sau Ioan Teodor Callimachi.

Lăcașul de cult

Prima biserica cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a fost din anul 1765, fiind lemn  de stejar și refăcută în anul 1904. Ea a fost acoperită cu tablă zincată. Catapeteasma este pictată în 1905 de pictorul Nicu Stoiecescu din Râmnicu Sărat.

În 1970 biserica a ars în întregime, astfel că s-a început construirea unei noi biserici din cărămidă, fiind împodobită cu tot ceea ce este necesar pentru slujire, catapeteasmă iconostase, tron arhieresc și altele.

Biserica nu are PISANIE.

Sfințiri, resfințiri și slujbe cu arhiereu

1978 – s-a oficiat de către PS Eftimie, Episcopul Romanului și Hușilor slujba de sfințire a bisericii cu hramul ,,Sfinții Arhangeli Mihail și Gavriil”

Preoți care au slujit

Biserica este filie a parohiei Nadișa

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.