Parohia Plopu

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”

Sat Plopu, oraș Dărmănești, județul Bacău

Istoric și așezare

Satul Plopu este situat în partea de est a orașului Dărmănești pe partea stângă a râului Trotuș întinzându-se pe o lungime de 2 km, fiind o așezare veche. Satul are o școală generală, cămin cultural, punct sanitar și institutii comerciale.Locuitorii satului sunt români în totalitate, de religie ortodoxă.

Despre originea satului, citind cele 2 volume, „Biblioteca pentru toți”și „Legenda de la Dragoș Vodă la Cuza Vodă”, reiese, sub mențiunea Pr. Gh. Vartolomeu, că satul Plopu își are originea de la bătranul plop ce dăinuia pe aceste meleaguri de pe timpul marelui voievod Ștefan cel Mare și că aceste locuri erau locuite de răzeși.

Lăcaşul de cult

Biserica parohială din acest sat este construită în anul 1949 prin contribuția enoriașilor pe locul numit Grădina Preoțească unde nu a mai fost construită nici o clădire.

Biserica este construită din piatră cioplită, în formă de cruce, având partea exterioară rostuită, aceasta având un rând de firide pictate în frescă. Este acoperită cu tablă zincată. Biserica privită în exterior are un aspect simplu și bine proporționat, împodobita cu 2 turle din lemn, turla de la intrarea în biserică servind ca clopotniță. A fost construită de meșterul Silvestru Viduson. Stilul în care se poate încadra această construcție este stilul moldovenesc, biserica în interior este pictată în frescă de către pictorul Todor Varahil Moraru.

Catapeteasma este din lemn de arin și este sculptată de meșterul Ion Itigan între anii 1947 -1948. Este aurită și lăcuită, fiind pictată de către pictorul Ioan Dumitrescu. Pictura bisericii a fost refăcută între anii 1989-1992, de către pictorul Dimitrie Bănică. În 1996 a fost refăcut mobilierul.

În curtea bisericii s-a construit o casă de prăznuire modernă cu cheltuiala enoriașilor.

Preoţi care au slujit:

Pr.Vartolomei Gheorghe

Pr. Inimosu Ioan

Pr. Cojoc Vasile.

Pr. Angles Nicusor

Sfinţiri, resfinţiri, slujbe cu arhiereu:

Biserica a fost resfințită în anul 1993 de P.S. Eftimie.

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.

 

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” – biserica veche

Sat Plopu, oraș Dărmănești, județul Bacău

Istoric şi aşezare

Biserica este situată la sud de biserica nouă din satul Plopu și a fost construită pe la începutul sec. XIX. (nu există o dată precisă).

Lăcaşul de cult

Biserica este construită din brad cioplit – bârne așezate pe o temelie de piatră, în formă de corabie, iar în partea exterioară cu bârne cioplite. Este acoperită cu draniță. Biserica are aspect simplu neavand nici o turla, iar despre ctitori nu avem nici o informatie. Din informații rezultă că în anul 1913 s-a construit o clopotniță din scânduri de brad acoperită cu tablă alipită de ușa bisericii, azi rămânând doar temelia clopotniței.

În interior biserica este acoperită cu scinduri fălțuite, catapeteasma este din lemn de brad pictată în ulei dar nu se mai cunosc sfinții, fiind foarte deteriorată.

În anul 2010 a fost reparat acoperişul bisericii şi s-a pus draniţă nouă. Starea actuală a bisericii este rea și nu mai permite nici un fel de restaurare.

Preoţi care au slujit:

În această biserică au slujit monahi de la Mănăstirea Tazlău:

ieromonahul Gavriil

ieromonahul Neofit

 Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.

 

Biserica cu hramul „Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir” – biserica veche

Sat Păgubeni, oraș Dărmănești, județul Bacău

Istoric şi aşezare

Satul Păgubeni este situat în partea de est a orașului Dărmănești și se întinde de-a lungul râului Trotuș pe o lungime de circa 2 km. Este asezat pe loc șes având o singură uliță, locuitorii fiind de religie ortodoxă în totalitate.

Lăcaşul de cult

Biserica filială a parohiei Plopu este adusă de la mina Lapoș de Sus, donată de societatea Petroșani satului Pagubeni în anul 1945 și construită în anul 1948 fiind mutată în mijlocul satului.

Biserica este reconstruită din bârne de brad cioplite, asezata pe o temelie de piatră în formă de cruce, în interior fiind tăbănuită cu scânduri gri. Biserica privită la exterior este împodobită cu o turla din lemn. A fost reconstruită de mesterul Gheorghe Cotfas cu contribuția credincioșilor și acoperită cu draniță. La reconstruire s-au facut unele modificări, lungindu-se cu 2 m și 1 m cerdacul. Pe aceasta parte reconstruită s-a facut turla, iar în interior s-a facut cafas. Stilul în care se încadrează este cel moldovenesc.

Între anii 1986 -1987 a fost pictata în frescă  de pictorul Stefan Macovei și a fost înlocuită catapeteasma.

În urma inundațiilor din 1991 a fost deteriorată și a fost învelită la exterior cu tablă.

Preoţi care au slujit:

Pr. Cojoc Vasile.

Pr. Angles Nicusor

Sfinţiri, resfinţiri, slujbe cu arhiereu:

Biserica a fost resfințită în anul 1989 de P.S. Eftimie.

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.

 

Biserica cu hramul „Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir și Sfânta Teodora de la Sihla” – biserica nouă

Sat Păgubeni, oraș Dărmănești, județul Bacău

 

Istoric şi aşezare

Satul Păgubeni este situat în partea de est a orașului Dărmănești și se întinde de-a lungul râului Trotuș pe o lungime de circa 2 km. Este asezat pe loc șes având o singură uliță, locuitorii fiind de religie ortodoxă în totalitate.

Biserica nouă de la Păgubeni cu hramul „Sfânta Teodora de la Sihla şi Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de mir”, a fost construită în la sud de vechea biserică.

Lăcaşul de cult

În anul 2006 s-a sfinţit locul bisericii de către IPS Ioachim.

Zidirea de bisericii a fost coordonată de către preot paroh Angleş Nicuşor și a fost ridicată cu sprijinul financiar al familiei Chealfă Gheorghe, cu sprijinul Primăriei Dărmăneşti și cu contribuţia enoriaşilor parohiei.

Începutul lucrărilor au fost excutate de inginerul Cotfas Gheorghe fiul satului până la arcadele bisericii, după care au fost continuate de către meşterul Filip Mîrza.

Biserica este zidită din cărămidă și armătură de beton, are planul treflat, o turlă deasupra naosului și două turle mai mici amplasate deasupra pridvorului. Este acoperită cu tablă.

Pictura a fost executată în tehnica fresco de către pictorul Paşcu Petru.

Preoţi care au slujit:

Pr. Angles Nicusor

Sfinţiri, resfinţiri, slujbe cu arhiereu:

2006 s-a sfinţit locul bisericii de către IPS Ioachim.

Sfințirea bisericii în data de 31.07.2022 de către IPS Ioachim Băcăuanul

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.