Parohia Sfântul Gheorghe Moinești

Biserica cu hramul „ Sf. Mare Mucenic Gheorghe”

Municipiul Moinești, județul Bacău

Istoric și așezare

Parohia „Sf Gheorghe”, situată în Municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, nr. 56, face parte din Protopopiatul Moinești.

Primele menţiuni documentare despre oraşul Moineşti şi despre Biserica „Sf. Gheorghe” datează de la începutul sec. al XV-lea, numele localităţii şi al bisericii apar menţionate într-un act din 28 oct 1439 dat la Suceava, prin care Iliaş Voievod, domn al Ţării Moldovei şi fratele său Ştefan Voievod, dăruiesc boierului Giurgea Moian, satele Moeneşti şi Tăteşti.

Pe locul Bisericii actuale se găsea demult o poiană vastă. Pe întinderea de pământ, nepopulată în trecut, unde se înalţă acum Biserica „Sf. Gheorghe”, au fost înhumaţi oştenii moldoveni ai domnitorului Ştefan Cel Mare, căzuţi în luptele răzleţe cu trupele ungare ale regelui Matei Corvin, zdrobite la 15 decembrie 1467 în istorica bătălie de la Baia-Fălticeni, şi retrase în dezordine pe actualele locuri.

Lăcașul de cult

Conform informaţiilor transmise prin scris sau prin tradiţie, prima biserică a fost din lemn cu hramul „Sf. Gheorghe”, și a fost construită pe la 1500 de Maria şi Drăghiţa, nepoatele comandantului Ilie Sanga, pe mormântul acestuia, aşa cum reiese din documentele domnitorilor Petru Rareş, din 8 martie 1533, şi Alexandru Lăpuşneanu din 9 aprilie 1560. Această biserică a fost distrusă de incendiu în 1810, astfel încât s-a impus reînnoirea ei din temelii.

Biserica actuală a fost construită în 1860, cu eforturile localnicilor, „ctitori fiind Ghinea Bacalu şi soția Sanda și Andrei Ursu și Elena”. (Pr Banciu Paraschiv- „Protopopiatul Moinești. File de istorie, trecut și prezent”).

 „ (…)Această biserică este clădită la anul 1856, în locul alteia de lemn, ce a ars, dupe cum am văzut din o notiță scrisă la finea Evangheliei, de Dascălul Gheorghe Cojan”, scrie preotul Theodor Athanasiu în articolul „Memoriu de starea bisericilor și parohiilor ortodoxe din județul Bacău”, publicat în revista „Biserica Ortodoxă Română”, XIV-XV, 1890-1891 (conform Pr Banciu Paraschiv, op.cit.)

Vechimea bisericii precum şi factorii de mediu au făcut necesare, de-a lungul timpului, realizarea a numeroase lucrări de reabilitare şi conservare. Astfel, în prima jumătate a sec. XX, preotul Ştefan Dorneanu împreună cu socrul său, preotul Gheorghe Antohi, a renovat în totalitate biserica. În 1937 s-a realizat pictura, de către pictorul Jan Dumitrescu din București, în tehnica „ulei”.

Sub păstorirea preotului Vichentie Mocanu s-a construit, în 1954, casa parohială, iar în 1974 s-au realizat lucrări de extindere a bisericii. Lucrările au fost continuate de preotul Ioan Andrioaie, care a finalizat tencuirea bisericii cu praf de piatră și a restaurat pictura: în 1976, pictura a fost restaurată de Olga Gonceanu, iar în 1983 de pictorul Dumitru Macovei.

În anul 2008, a fost demarat un amplu proiect de restaurare a sfântului lăcaş, sub coordonarea părintelui paroh Ştefan Sardeni și a preoților slujitori Petre Moraru și Dragoș Nistor. Lucrările au constat în: extinderea bisericii cu cca. 7-8 metri în partea de vest, schimbarea totală a acoperişului, în stil moldovenesc-ştefanian, acoperit cu tablă „Lindab”, restaurarea picturii, înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie metalică, înlocuirea pardoselii de lemn cu gresie, montarea centralei termice, construirea de mobilier nou, din stejar sculptat. În anul 2012 s-au realizat lucrări de restaurare a picturii bisericii și a 51 de icoane din catapeteasma bisericii. Catapeteasma actuală datează din 1859, fiind obiect de patrimoniu.

În septembrie 2002 s-a început construirea Aşezământului social-filantropic  „Sf. Gheorghe”, lucrările fiind finalizate în anul 2004. Pentru o perioadă de 12 ani, etajul așezământului a fost sediu provizoriu al Protopopiatului Moinești.

Între anii 2020-2022, sub păstorirea preotului paroh Sorin-Nicolae Bârzu, s-a construit capela mortuară.

Preoți care au slujit:

Preot Ioan Macarie -1809

Preot David Climescu

Preot Gheorghe Antohi

Preot Ștefan Dorneanu

Preot Vichentie Mocanu

Preot Ioan Andrioaie: 1 februarie 1978- 30 septembrie 2003

Preot Gheorghe Andrioaie: 1 mai 2001-31 ianuarie 2002

Preot Ciprian Andrioaie: 1 octombrie 1992-30 noiembrie 2008

Preot Victor Matei: 2003-2009

Preot Petre Moraru: 1 decembrie 2008-1 februarie 2017

Preot Sorin Nicolae Bârzu: 2017-2022

Preot Ștefan Sardeni: 2002 – 2024

Preot Dragoș Nistor: 2009 –

Preot Timari Ionel Florin: 1 ianuarie 2023 –

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu:

28 august 1983- Preasfințitul Eftimie Luca, Episcopul Romanului și Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a bisericii

7 mai 2009- Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului, a oficiat slujba de sfințire a Așezământului social-filantropic

27 mai 2012- Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii

Obiecte de patrimoniu:

Catapeteasma bisericii – anul 1859