Parohia Sfântul Nicolae Moinești

Biserica cu hramurile „Sf. Nicolae” și „Nașterea Maicii Domnului”

Municipiul Moinești, județul Bacău

Istoric și așezare

Parohia „Sf. Nicolae”, situată în Municipiul Moinești, strada Libertății, nr. 6, face parte din Protopopiatul Moinești.

Municipiul Moineşti este aşezat în partea central-vestică a Moldovei, la limita dintre Carpaţii Răsăriteni şi Depresiunea Subcarpatică a Tazlăului, în partea de N-V a judeţului Bacău.

În primele secole după pătrunderea creştinismului în Moldova, pe locul unde este în prezent biserica Sfântul Nicolae, s-a înfiinţat o sihăstrie sătească (un schit de călugări pustnici care sihăstreau în pădurile din împrejurimi). Călugării au construit o mică biserică din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”.

Lăcașul de cult

Biserica „Sf. Nicolae”, situată „cam în centrul târgului” (Pr Banciu Paraschiv – „Protopopiatul Moinești. File de istorie, trecut și prezent”), a fost construită pe locul vechiului schit care, cu timpul, s-a pustiit.

 „… în anul 1808, prin osteneala și cheltuiala locuitorilor Teodor I. Chetreanu, familia Tătaru și alți enoriași, s-a construit pe locul vechii biserici de lemn o nouă biserică, tot cu hramul Sf Nicolae, din zid, cu piatră de râu și var, de un metru grosime. Preotul sub îndrumarea căruia s-a construit biserica se numea Climescu” (Pr Banciu Paraschiv- „Protopopiatul Moinești. File de istorie, trecut și prezent”). Sfințirea bisericii s-a făcut la data de 10 iulie.

Fiindcă în 1909, biserica era în „rea stare”, deși fusese renovată în 1885, au fost efectuate lucrări de reparație, ca de altfel și în anii 1926 și 1936. În anul 1926, în timpul preotului Gheorghe Antohi şi al primarului C. Lumbaş, biserica Sfântul Nicolae a fost renovată, i s-a adăugat pridvorul din piatră şi cărămidă şi i s-a înălţat turnul cu clopote.

În anul 1936 biserica Sfântul Nicolae devine biserică parohială. Mai târziu, preotul Filimon Mihai introduce curentul electric în biserică şi ridică o troiţă, pe locul căreia este acum capela mortuară.

Reparații capitale au fost făcute în anul1960, dar și în anii 1980-1981, când biserica a fost pictată de pictorul Macovei Dumitru din Moineşti; tot atunci s-a înlocuit catapeteasma cu una nouă, din stejar sculptat, și s-au făcut strane noi.

Pentru că biserica veche nu mai corespundea ca dimensiuni cerinţelor credincioşilor şi din cauza unor fisuri mari în ziduri, ce puneau în pericol viaţa celor ce participau la sfintele slujbe, în anul 1994 s-a hotărât ridicarea unui nou lăcaş de cult.

În anul 1998, biserica veche a fost demolată, iar pe locul ei s-a ridicat actuala catedrală, după planurile arhitectului Viorel Dorneanu din Bacău.  Este construită din cărămidă, în formă de cruce greacă trilobată, cu o navă centrală și două nave laterale, având acoperiș din tablă, în stil ștefanian; catapeteasma şi strănile sunt noi, sculptate în lemn de tei, de către meșterul Iosif Bologa din satul Prăjești, comuna Traian, județul Bacău. Toate cheltuielile au fost şi sunt suportate de enoriaşii parohiei, primăria oraşului şi cu sprijinul substanţial al Schelelor de Petrol din Moineşti. Lucrările, începute în 1994, sub coordonarea preoților Gheorghe Aniculoaie și Nelu Ciobanu, au fost finalizate în anul 2003.

La 5 septembrie 2010 a fost oficiată slujba de sfinţire a altarului bisericii de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Începând din anul 2020 se lucrează la pictura interioară, în tehnica „fresco”, pictor fiind Daniel Codrescu din București, împreună cu echipa sa.

Preoți care au slujit:

Preot Macarie-1772

Preot Climescu (+1858)

Preot Pavel Catana

Preot David Climescu (Dionisie II Climescu- Episcop al Buzăului)

Preot Antohi Cojocaru (+1870)

Preot Gheorghe Antohi

Preot Ștefan Dorneanu

Preot Mihai Filimon

Preot Vasile Gherasim

Preot Ioan Mareș (Ioachim-Episcop al Hușilor)

Preot Jenică Popa

Preot Alexandru Maxim

Preot Nelu Ciobanu: 1987-

Preot Gheorghe Aniculoaie 1992 –

Preot Daniel Enea 2003 –

Preot Ioan Muntean 1 decembrie 2020 –

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu:

06.12.1994 – Preasfințitul Ioachim Vasluianul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului și Hușilor- slujbă arhierească

14.09.1996 – Preasfințitul Ioachim Vasluianul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului și Hușilor- slujbă arhierească

10.12.2003 – Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului- slujbă arhierească

29.05.2004 – Înaltpreasfințitul Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului- au oficiat sfinţirea Studioului Radio Trinitas din clopotniţa bisericii

19.08.2007 – Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului- slujbă arhierească

05.09.2010 – Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat slujba de sfințire a bisericii

 Obiecte de patrimoniu:

– Icoana Maicii Domnului Prodromița, adusă de la Schitul românesc Prodromu din Muntele Athos, donație a domnului  Valentin Săftoiu – Act de Donatie nr 141/04.08/17.08.2013