Parohia Sulța

Biserica cu hramul „Schimbarea la Față a Domnului”

Sat Sulța, comuna Agăș, jud. Bacău

Istoric și așezare

Denumirea Sulța vine din slavonul “selitse” – “sătișor”, sat situate în depresiunea Brusturoasa – Agăș, pe cursul inferior al pârâului cu același nume, care are o lungime de 23 km și izvorăște din Munții Ciucului. În amonte de sat găsim Cheile Sulții întinse pe câțiva km, pârâul fiind afluent al râului Trotuș.

În anul 1830, satul făcea parte din ținutul Bacău, în 1832 de ținutul Comănești, iar în 1853 aparținea de satul Brusturoasa .

În acest sat este menționată o școală primară în 1870.

Se consideră a fi fost parohie, întrucât în 1830, statistic, satul Sulța avea 520 de enoriași.

Locuitorii sunt crescători de animale, mai ales ceimai în vârstă. Tineretul a emigrat după anul 2000, astfel s-a ajuns ca în prezent, să avem plecate in Italia, Spania, Anglia, Israel, 18 familii cu un număr de 70 suflete.

Lăcașul de cult

În 1852 a fost construită biserica din lemn de brad, cu hramul „Schimbarea la Față a Domnului” în timpul preotului Simion Mierlușcă, care a păstorit până în anul 1887. După plecarea la cele veșnice a preotului Simion Mierlușcă, apare numele preotului Gheorghe Bînțu, care între anii 1905-1910 construiește biserica din piatră, cu hramul Sfinții Constantin și Elena, cu ajutorul enoriașilor din localitatea Agăș.

În 1941 este repartizat la parohia Agăș preotul Comănescu Ioan, care păstorește până în 1986, urmând preotul Pașcu Gheorghe din 1987 până în 1995.

Se crede că după 1910, biserica Sulța devine filie până în anul 1995 când, la solicitarea credincioșilor și cu bunăvoința Preasfințitului Eftimie Luca, devine biserică parohială, noua parohie cuprinzând satele Sulța si Beleghet, dar nu integral, o parte din aceste sate rămânând sub jurisdicția parohiei Agăș, fiind numit la această parohie, Sulța, preotul Dobrițoiu Constantin, urmaș al preotului Simion Mierlușcă pe linie genealogică, după mamă.

Biserica a fost reparată în anii 1885 și 1910.

În timpul primului Război Mondial, în anul 1917, biserica a fost arsă. În 1924 a început reconstruirea bisericii, care a durat până în 1940, fiind reconstruită din lemn de brad. Nu are picture interioare ci, doar icoane aplicate, catapeteasma fiind de tei masiv, executată de meșterul Vasile Itigan și pictată de Keber.

Biserica a fost acoperită cu șindrilă, ulterior cu tablă zincată care, în timp s-a degradat și, la inițiativa preotului Dobrițoiu Constantin, în anul 2007 a fost vopsită cu anti-solar (bronz).

Biserica a suferit reparații capitale în anii 2018 și 2022, când cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părintelui nostru Ioachim și sub îndrumarea Pr. paroh Burlacu Marius Ciprian, a fost reparat și revopsit acoperișul, s-a aplicat polisteren izolant urmat de plasă și tencuială decorativă pe pereții exteriori ai bisericii, s-a scos și înlocuit lemnul putred din fundație iar ulterior s-a aplicat tencuială de soclu. Deasemenea s-au înlocuit ferestrele și ușile bisericii.

În anul 2022, s-a aplicat rigips pe structură metalica și s-a zugravit interiorul bisericii, iar cupola a fost revopsită. Biserica a fost înzestrată cu icoane, cărți de cult și obiecte liturgice noi, iar lemnul catapetesmei a fost restaurat. S-a păstrat placa de ctitorire din 1940.

În timpul restaurării bisericii s-a descoperit scris pe o bucată de carton, ce se afla într-o stare avansată de degradare, în limba română și în limba rusă:“Nu trageți! Aciuați români”, ceea ce ne duce cu gândul că locuitori ai satului Sulța s-au ascuns în biserică în timpul războiului.

Parohia deține un cimitir comun cu parohiaAgăș, terenul aparținând bisericii Sulța. La parohie există o casă ridicată după inundațiile din 2004 – 2005, cu sprijinul Înaltpreasfințitului Pimen al Sucevei și al Episcopiei Romanului. Nu este terminată și nici nu are o destinație precisă de casă social sau parohială.

Există o casă praznicală a parohiei cu bucătărie proprie și o capelă mortuară. Clopotniță nu există, clopotul fiind amplasat în turla bisericii.

Preoți care au slujit:

Pr. Simion Merlușcă (1852-1905)

Pr. Gheorghe Bânțu (1905-1941)

Pr. Ioan Comănescu (1941-1987)

Pr. Gheorghe Pașcu (1987-1995)

Pr.Constantin Dobrițoiu (1995-2017)

Pr. Marius Ciprian Burlacu (2017-)

Obiecte de patrimoniu:

Nu există