Parohia Tescani

Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

sat Tescani, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău

 

Istoric și așezare

Parohia Tescani face parte din Protopopiatul Moinești, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău. Parohia cuprinde satele: Tescani și Românești

Parohia este situată este situată în depresiunea Tazlău-Cașin, la confluența dintre Tazlăul Sărat și Tazlăul Mare. Din punct de vedere hidrografic, regiunea are, pe lângă cele 2 râuri, numeroase pâraie. La est, satul este mărginit de Tazlăul Sărat iar la vest de o culme deluroasă cu o altitudine maximă de aproximativ 423 m și o orientare N-V, numită Dealul Merilor. Pentru prima dată localitatea este amintită în vremea marelui domnitor Ștefan cel Mare, la data de 5 martie 1493, atunci când voievodul „dăruiește lui Sima Bahluian” siliștea Stețcani. La 20 1577 aflăm că „moșia Tețcani se învecinează cu moșia Nadișa”. Satul este amintit și în primul Recensământ din Moldova (1722-1774), atunci când localitatea număra 107 case, fiind proprietatea șatrarului Ștefan Roset.

În anul 1880 este amintit Conacul de la Tescani existent și astăzi, care a aparținut boierilor Alice și Dumitru Rosetti-Tescanu. Cei doi au avut un băiat și două fete, una dintre ele fiind Maruca, soția lui George Enescu. Compozitorul ar fi ajuns la Tescani prima dată în 1917, când o însoțea pe regină într-o vizită. S-a îndrăgostit pur și simplu de acest loc și a devenit apoi locuitor permanent al casei, mai ales în timpul verii. Astăzi reședința maestrului George Enescu a devenit muzeu și centru cultural unde se desfășoară tabere de creație, concerte de muzică clasică și este loc de inspirație pentru pictori și compozitori.

Lăcașul de cult

În anul 1809 este pomenit primul preot al acestei parohii care se numea Ștefan Mardarie. La sfârșitul secolului al XIX-lea, despre parohia Tescani se scriau următoarele: „comuna Tețcani, cu o populație de 100 de contribuabili ortodocși. Biserica de aice, așezată lângă curtea proprietarului Dl. Roseti Tețicanu, este de zid, în stare bună și bine întreținută de proprietarul moșiei. Preotul comunie este Ioan Căproară. În anul 1936 istoricul Nicolae Stoicescu scria că această biserică clădită în anul 1769 era acum în paragină.

Actuala biserică „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a fost ridicată începând cu anul 1930, pe terenul donat de doamna Alice Rosetti. Sfântul locaș a fost ridicat pe fundație de beton, în stil moldovenesc, fiind acoperită cu draniță, pereții din interior și exterior au fost tencuiți. Planul a fost întocmit de marele arhitect Gheorghe M. Cantacuzino. La ridicarea bisericii ctitor a fost și maestrul George Enescu prin donația sumei de 100.000 lei. Catapeteasma era din lemn de tei (1799, Polonia). Pictura sfântului locaș va fi executată între anii 1948-1950, de pictorul băcăuan Ioan Dumitrescu. La data de 5 noiembrie 1950, biserica va fi sfințită de P.S. Teofil Herinenul, în vremea părintelui Nicolae Matei.

În anul 2003 au fost efectuate reparații capitale bisericii, sub supravegherea pr. Filip Gheorghe prin contribuția substanțială a domnului Iulian Surugiu, fiu al satului împreună cu osteneala și contribuția enoriașilor și fii ai satului. Lucrările au fost terminate în anul 2005 și biserica a fost resfințită în data de 29.09.2005 de către P.S. Ioachim Băcăuanul și P.S. Calinic al Argeșului și Muscelului împreună cu un sobor de preoți.

Preoți care au slujit

Pr. Ștefan Mardarie

– Pr. Ioan Căprioară

– Pr. Alex I. Vasiliu

– Pr. Nicolae Procopie

– Pr. Nicolae Matei

– Pr. Gheorghe Pânzaru

– Pr. Gheorghe Filip

– Pr. Neculcea Claudiu Gabriel (2021-)

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu

– 05.11.1950 – P.S. Teofil Herinenul a oficiat slujba de sfințire a sfântului locaș

-2 9.09.2005 – P.S. Ioachim Băcăuanul, arhiereu vicar al Episcopiei Romanului împreună cu P.S. Calinic al Argeșului și Muscelului au oficiat slujba de resfințire a bisericii

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.

 

Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

sat Românești, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău

Istoric și așezare

Filia Românești este parte a parohiei Tescani. A funcționat ca filie până în anul 2003 când a devenit parohie de sine stătătoare. Datorită depopulării masive din anul 2021 aceasta va deveni din nou filie a parohiei Tescani.

Satul este situat în depresiunea Tazlău-Cașin, este străbătut de râul Cernu  și se învecinează cu satele Berești-Tazlău, Tescani și Buleni. Vechea denumire a satului a fost Stroiești, iar azi Românești, fiind așezat la gura pârâului Cernu, care se varsă în Tazlăul Mare, având ca vecini satele: Tescani, Berești-Tazlău și Buleni. Numele satului vine de la întemeietorul său Popa Stroe care, la 15 Martie 1497 cumpără de la Marina, fiica logofătului Mihai Berescu mai multe hectare de pământ. Înființat pe dealul Stroiești, de unde își trage numele, locuitorii se mută mult mai târziu, pentru a fi mai aproape de albia Tazlăului Mare. Poienile și pomii fructiferi ce se găsesc pe dealul Stroieștilor ne arată că aici a fost un sat.

Numele de Românești vine de la un răzeș bogat, care se numea Roman, care la început a întemeiat un cătun, iar mai apoi un sat. Satul Stroiești (ulterior Românești) este trecut în hărțile Moldovei din anii 1790, 1833 și în harta statistică rusească de la anul 1839, cu un număr de 52 de familii.

 Lăcașul de cult

Despre viața spirituală din vechiul Stroiești avem mărturii de la 1809 când ne este amintit numele primului preot Ioniță Hanul. Aflăm din Anuarul Eparhiei Romanului – 1936, că viața spirituală are un nou început în Biserica lui Hristos la anul 1851, iar preotul Ghidibaca, originar din acest sat, a slujit în ea, probabil fiind și ctitorul ei. Biserica este din piatră, cu ziduri groase, în zona altarului grosimea zidului ajungând și la 150 cm. Are formă de cruce și este în stil moldovenesc acoperită cu tablă.

Unele mărturii spun, că biserica a fost zidită în anul 1851, cu ajutorul călugărilor de la Mânăstirea „Sfântul Sava” – Berzunți, în stil moldovenesc. Spunem acest lucru și datorită faptului că, încă nu se cunosc ctitorii reali, dar probabil din smerenie și râvna lor pentru de a ridica o biserică din dragoste pentru Hristos, nu și-au lăsat numele scris în nici un act sau manuscris. În anii 1910 și 1925 au fost efectuate reparații capitale.

Incepând cu anul 2003 când devine parohie de sine stătătoare, odată cu numirea părintelui Nistor Dragoș, la biserica din Românești încep ample lucrări de consolidare și repictare. Din vechea biserică rămânâd mărturie doar zidurile de piatră. Aceste lucrări au fost susținute de către enoriașii parohiei și fii ai satului. Încununarea acestor mari eforturi a avut loc în anul  2011 când pe data de 28 august biserica „Sfinții Arhangheli” a fost resfințită de către P.S. Ioachim Băcăuanul.

În jurul bisericii se află  cimitirul, așezământul social-filantropic, clopotnița și casa parohială.

Preoți care au slujit

– Pr. Ioniță Hanul

– Pr. Gavril Ghidibaca

– Pr. Ioan Dospinescu

– Pr. Gheorghe Dospinescu

– Pr. Theodor Zotta

– Pr. Alex Vasiliu

– Pr. Nicolae Procopie

– Pr. Nicolae Matei

– Pr. Gheorghe Pânzaru

– Pr. Dragoș Nistor

– Pr. Emilia Lazer

– Pr. Claudiu Gabriel Neculcea

Sfințiri, resfințiri, slujbe cu arhiereu

– septembrie 1993- P.S. Ioachim Vasluianul a oficiat slujba de resfințire a bisericii

– 28.08.2011- P.S. Ioachim Băcăuanul a oficiat slujba de resfințire a bisericii

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.

 

Capela cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”

sat Tescani, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău

Istoric și așezare

Este Biserica cimitirului Parohiei Tescani, situată în curtea cimitirului parohial, în zona Prodăneasa între satele Tescani și Românești

Lăcașul de cult

Biserica cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” a fost construită în anul 1929 între satele Tescani și Românești în incinta cimitirului parohial. Aceasta a fost ridicată de meseriașii din Tescani, din cărămidă cu beton și lemn, acoperită cu tablă. Forma bisericii este de cruce. Interiorul bisericii este din lemn împodobită cu icoane pictate pe lemn. Catapeteasma bisericii este din același an cu cel al construcției, 1929. Din spusele bătrânilor se crede că și această bisericuță a fost ridicată tot din îndemnul și cu sprijinul familiei Rosetti-Tescanu.

Cimitirul exista înainte de a fi fost ridicată biserica, mărturie întru aceasta stând crucile cu mult mai vechi decât biserica. În incinta cimitirului se află și locul de veci al familiei Rosetti-Tescanu, ctitorii și purtătorii de grijă a bisericilor din Tescani. În testamentul marelui compozitor George Enescu se regăsește dorința acestuia de fi înhumat la Tescani alături de soția sa.

În momentul de față (2023) biserica se află într-un amplu proces de restaurare și consolidare interioară și exterioară.

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.