Parohia Vermești

Biserica cu hramul ,,Sfântul Ilie”

Cartierul Vermeşti, Oraşul Comăneşti, jud. Bacău

Istoric şi aşezare

Orașul Comănești este amplasat pe ambele maluri ale râului Trotuș, în Depresiunea Comănești, din Carpații Orientali, între Munții Goșmanu, Munții Berzunți, Munții Nemira și Munții Ciucului.

Zona orașului Comănești a fost locuită încă din perioada neolitică. Rămășițe din această perioadă au fost găsite în satul aparținător Vermești.

Lăcaşul de cult

Biserica cu hramul Sfântul Ilie este construită din piatră și cărămidă, acoperită la început cu țiglă și pictată de pictorul Damian din Bacău la stăruința P.C. Preot Paroh Ioan Nistor și soția sa Ecaterina între 1925 – 1935. A fost sfințită de P.S. Episcop Lucian la 27 octombrie 1935. În 1971 preotul Ioan Popescu a spălat pictura.

Între anii 1983 – 1987 la stăruința preotului paroh Florin Andrioaie s-au făcut reparații capitale interioare și exterioare. A fost spălată pictura de pictorul Dumitru Macovei din Moinești. S-a făcut o catapeteasmă nouă din stejar, obiecte noi de inventar și veșminte noi. În exterior s-au făcut tencuieli în praf de piatră, gard nou din fier, iar din vechea șură o casă praznicală.

S-a făcut un clopot mare de aproximativ 300 kg, care împreună cu un clopot mic de aproximativ 100 kg au fost mutate din turla bisericii într-o clopotniță de fier aflată în curtea bisericii.

Toate acestea s-au sfințit de către P.S. Episcop Eftimie al Romanului, împreună cu un sobor de preoți în frunte cu P.C. Preot Protopop Ioan Andrioaie, cu participarea domnului inspector de la Culte, Bacău – Vasile Filoti.

Între anii 2004 – 2008 a fost refăcut acoperișul bisericii și acoperit cu tablă zincată. A fost spălată pictura de către pictorul Jan Zărnescu din Onești, Bacău și s-a refăcut casa praznicală și instalația de paratrăznet și instalația de alarmă. S-a făcut încălzirea bisericii cu instalație centrală pe lemne, prin pardoseală, s-a mărit cimitirul cu 1200 m.p. cu forme legale de la primăria Comănești. În anul 2011 s-a făcut și o capelă mortuară.

Preoţi care au slujit:

Pr. Ioan Nistor, ctitorul bisericii,

Preot Ardeleanu Alexandru,

Preot Ioan Popescu,

Preot Ioan Boieru,

Preot Savin Rotaru.

Preotul Florin Andrioaie

Preot Florea Vasile Romus 1 iunie 2022 –

Sfinţiri, resfinţiri, slujbe cu arhiereu:

27 octombrie 1935 – PS Lucian, episcop al Romanului – sfințirea bisericii

1987 – P.S. Eftimie (resfinţirea bisericii)

2000 – P.S. Ioachim Băcăuanul

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.