Sfinţirea capelei mortuare din Parohia Goioasa

0
67
Sfintirea capelei mortuare din Parohia Goioasa 1

DuminicĂ, 29 octombrie 2023, ÎnaltpreasfinŢitul Ioachim a slujit în mijlocul credincioȘilor din Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea Goioasa unde, a sfinŢit capela mortuarĂ construitĂ în doar câteva luni de cĂtre enoriaȘii parohiei Și prin strĂdania pĂrintelui paroh Constantin Motoca.

Capelei mortuare „Anastasia” i s-a pus hramul SfinŢii ÎmpĂraŢi Constantin Și Elena Și se încadreazĂ frumos, în partea vesticĂ a ansamblului eclesial ce conŢine biserica veche (de la 1837), biserica nouĂ Și noul lumânĂrar.

Ca simbol al preŢuirii Și încurajĂrii pentru activitatea pe care o desfĂȘoarĂ în parohie Și pentru coordonarea exemplarĂ a lucrĂrilor, preotului paroh Constantin Motoca i s-a conferit rangul de iconom stavrofor iar dintre ctitorii care au contribuit la ridicarea capelei amintim,  ordinul Melchisedec È˜tefĂnescu, Clasa I pentru domnul Comisar Șef de poliŢie Tuluc Adrian-Claudiu. Printre credincioȘii care au dorit sĂ-Și scrie numele în rândul ctitorilor amintim deasemenea familiile: NicuȘor Și Alina Cernea, Teodora Și CĂtĂlin BĂlĂu, Edit Și Cristinel ColpoȘ, Sorina Și Liviu Moldovanu.

La acest moment haric precum Și la Sfânta Liturghie au participat PC Pr. Costel MareȘ, protopop al Protoieriei MoineȘti, Prefectul judeŢului BacĂu, domnul Lucian – Gabriel BogdĂnel, domni primari din comunele din împrejurimi precum Și Pr. Arhim. Teofil AnĂstĂsoaie reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte care a subliniat în cuvântul de învĂŢĂturĂ rostit, minunata potrivire a Sfintei Evanghelii din Duminica a XXIV-a cu momentul acesta de sĂrbĂtoare o comunitĂŢii parohiei Goioasa:

„AstĂzi sfinŢim un aȘezĂmânt unde se vor sĂvârȘi rugĂciunile de însoŢire spre cimitir (dormitor) a celor adormiŢi. Aceste rugĂciuni le facem cu nĂdejdea cĂ ne vom ridica la a doua venire a Domnului spre ViaŢa cea VeȘnicĂ alĂturi de Domnul nostru Iisus Hristos aȘa cum fiica lui Iair s-a sculat vie alĂturi de familia ei Și alĂturi de Domnul Hristos. Deasemenea trebuie sĂ nu uitĂm cĂ aȘa cum ne îngrijim de cei morŢi trupeȘte prin rugĂciune, aȘa trebuie sĂ ne îngrijim Și de cei morŢi duhovniceȘte. Ba chiar mai mult, pentru cĂ adevĂrata moarte de care trebuie sĂ ne înfricoȘĂm este moartea aceasta duhovniceascĂ!”

Deasemenea, pĂrintele protoiereu Costel MareȘ a mulŢumit ÎnaltpreasfinŢitului Ioachim Și a evidenŢiat lucrarea minunatĂ Și distinctĂ a harului lui Dumnezeu care se revarsĂ în Sfânta Liturghie în mijlocul cĂreia slujeȘte pĂstorul:

MulŢumim bunului Dumnezeu cĂ ne-a învrednicit de prezenŢa ÎnaltpreasfinŢiei voastre în acest loc care este aȘezat pe înĂlŢimile subcarpaŢilor Și care, se pare, este aȘezat Și pe înĂlŢimile duhovniceȘti ale credincioȘilor iubitori de Liturghie. Pacea Și bucuria Duhului Sfânt ce s-a aȘternut peste sufletele noastre este rĂspunsul lui Dumnezeu pentru omul însetat de Liturghie!”

La final, ÎnaltpreasfinŢitul Ioachim i-a felicitat pe credincioȘi dar Și pe ctitori:

VĂ felicit pentru faptul cĂ sunteŢi receptivi Și receptacoli la ceea ce face Biserica, de aceea în calitate de Ierarh al locului, vĂ mulŢumesc Și vĂ sĂrut sufletele deschise Și nobile care sunt din mâna lui Dumnezeu”.

RĂspunsurile la stranĂ au fost oferite de corul de maici de la MânĂstirea DiaconeȘti împreunĂ cu câŢiva tineri cântĂreŢi din protoieria MoineȘti.

(pr. drd. Simion AnĂstĂsoaie)